17.6.2021

Fråga en expert: Får jag använda bilder som tagits av andra eller delar av dem i ett digitalt fotocollage?

Vi frågade Kopiostos licensieringschef Kirsi Salmela, om man får använda bilder som tagits av andra eller delar av dem i ett digitalt fotocollage? När bildar ett fotocollage ett eget självständigt verk?

”I princip kräver användningen av bilder och deras enskilda delar upphovsmannens tillstånd,” säger Kopiostos licensieringschef Kirsi Salmela.

Ett fotocollage består ofta av till exempel fotografier, teckningar och målningar eller delar av dessa. Upphovsrätten ger upphovsmannen rätt att besluta om att framställa exemplar av sitt verk i oförändrad eller modifierad form. Att framställa exemplar innebär exempelvis att kopiera eller spara en bild som en del av sitt eget arbete.

”Om det nya verket består av så små bilddetaljer som sådana inte når verkshöjden, krävs inte upphovsmannens tillstånd att använda detaljerna”, fortsätter Salmela.

För att nå en verkshöjd måste verket uttrycka författarens kreativa och personliga val, dvs. vara självständigt och originellt. Om en mycket liten detalj av bilden ensam inte är tillräckligt självständig och originell behövs inte upphovsmannens tillstånd att använda den som en del av ett bildkollage.

Ditt fotocollage kan också få ett eget upphovsrättsskydd om det återspeglar upphovsmannens kreativa insats, dvs. det är självständigt och originellt. I det här fallet får bildcollagets upphovsman upphovsrätten för sitt eget verk.

I artikelserien Fråga en expert, svarar experter på upphovsrättsfrågor som lärare funderar på

Har du en fråga om upphovsrätterna som du skulle vilja ha ett expertsvar på? Du kan skicka dina frågor per e-post till viestinta (at) kopiosto.fi. Skriv ”Fråga en expert” som rubrik.

Tillbaka