Nyheter - 2023

9.11.2023

Kan jag få upphovsrätt för sådant innehåll (t.ex. egen föreställning), som jag har skapat med hjälp av artificiell intelligens?

Den gällande upphovsrättslagen innehåller ingen reglering som direkt rör artificiell intelligens, dvs. lagstiftningen ger än så länge inget entydig svar […]

Läs mera
9.11.2023

Får en slutprodukt som tillverkats med artificiell intelligens (sk. ”output”) upphovsrättsskydd?

En slutprodukt som helt framställts med artificiell intelligens får inget upphovsrättsskydd, eftersom upphovsrätt endast kan uppkomma för ett verk som […]

Läs mera
9.11.2023

Får jag mata in upphovsrättsskyddat innehåll i artificiell intelligens?

Den gällande upphovsrättslagen innehåller inte någon reglering som direkt gäller artificiell intelligens, så det finns ingen sådan begränsning av upphovsrätten […]

Läs mera
19.7.2019

Vad är copyrightmärket?

©-märket är en internationell symbol som används framför upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens namn i ett verk som är upphovsrättsligt skyddat. Genom […]

Läs mera
30.12.2018

Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller under upphovsmannens levnadstid och 70 år efter slutet av hans eller hennes dödsår. Skyddstider för gemensamt skapade verk […]

Läs mera
30.12.2018

Får man kopiera film eller musik för privat bruk?

Man får kopiera några exemplar av ett verk för privat bruk. Kopiering för undervisningsändamål i läroanstalter är inte i lagen […]

Läs mera
30.12.2018

Kan man använda idéer från ett annat verk i ett eget verk?

Upphovsrätten skyddar inte informationen, idéerna eller principerna i ett verk. Dessa kan utnyttjas för att skriva en egen text eller […]

Läs mera
30.12.2018

Kan man skapa ett nytt verk genom att bearbeta en annan persons verk?

För att bearbeta ett verk behöver man i regel upphovsmannens tillstånd. Man får skapa ett nytt verk i fri anslutning […]

Läs mera
30.12.2018

Vad är CC-licenser?

Creative Commons är ett licenssystem som en upphovsman kan använda för att tillåta användning av sitt verk på det sätt […]

Läs mera