Nyheter - 2023

12.2.2023

Får läraren redigera tidningsartiklar till lättare format?

Kopiostos kopieringslicens omfattar både inhemskt och utländskt material. Med Kopiostos licens får man även bearbeta materialet i liten skala. Med […]

Läs mera
12.2.2023

Får man bearbeta sångtexter eller översätta dem till olika språk?

För att översätta och bearbeta sångtexter krävs tillstånd av rättsinnehavarna det vill säga textförfattaren musikförläggaren. För eget privat bruk får […]

Läs mera
12.2.2023

Får läraren utnyttja en utländsk tidningsartikel hen hittat som översättningsövning för eleverna?

Med Kopiostos kopieringslicens får läraren använda olika textmaterial för översättningsövningar i undervisningen. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material. Med […]

Läs mera
12.2.2023

Får man kopiera en beskrivande ritning till det egna undervisningsmaterialet?

Ifall ritningarna är beskrivande och därmed inte så självständiga och originella att de överstiger verkströskeln får de kopieras fritt. Ifall […]

Läs mera
12.2.2023

Kan man kopiera enskilda uppgifter från en lärobok och använda dem i sitt eget undervisningsmaterial?

Nej. En lärobok, till exempel en övningsbok, är ett verk som skyddas av upphovsrätten. Kopiering av arbets- och övningsböcker eller […]

Läs mera
12.2.2023

Kan jag lägga upp en annan persons fotografier eller texter på min egen hemsida?

När man lägger upp fotografier, bilder eller texter på sin egen hemsida blir de tillgängliga för allmänheten, vilket kräver tillstånd. […]

Läs mera
12.2.2023

Behöver eleverna ett skilt tillstånd för att bifoga bilder och musik från nätet till en boktrailer?

Eleverna får ta bilder från nätet eller skanna dem från böcker och lägga dem till övnings- och andra skolarbeten med […]

Läs mera
12.2.2023

Får en vårdnadshavare filma elevernas uppträdanden under en skolfest?

Under skolans fester framförs ofta verk som är skyddade av upphovsrätten, till exempel musikaliska verk eller skådespel. Även tal kan […]

Läs mera
23.4.2021

Vilka typer av videor får jag visa från nätet under lektionen?

Med en licens för att använda TV-program som erhållits av Utbildningsstyrelsen får du visa tv-program från vissa tv-kanaler och från […]

Läs mera
23.4.2021

Får jag visa en video från nätet för elever i distansutbildning?

Upphovsmännen av vissa webbvideon har tillåtit användningen med en CC, dvs. en Creative Commons-licens. Sådana videor kan användas i distansundervisningen […]

Läs mera