Nyheter - 2021

23.4.2021

Kan jag streama musik eller musikvideor till elever i distansutbildning?

Användning av musik i distansundervisning, till exempel spelning av musik genom nätet, är inte en del av kommunalavtalen med Teosto […]

Läs mera
30.12.2018

Får man framföra musik på skolans morgonsamling, som sänds via centralradion?

Ja, det får man. Vid arrangemang som skolan anordnar och som ansluter till undervisning enligt läroplanen, kan man framföra levande […]

Läs mera
30.12.2018

Får man under skolans vårfest projicera sångtexten med en dokumentkamera eller videokanon?

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera sångtexter och projicera dem på till exempel festsalens vägg, en filmduk eller en skärm. […]

Läs mera
30.12.2018

Behövs det tillstånd för att spela musik i ett disko i skolan arrangeras av en klass för att samla in pengar för en klassresa?

Ett disko arrangerat av en klass är inte en tillställning arrangerad av skolan och därför täcker inte Teostos och Gramex […]

Läs mera
30.12.2018

Krävs det tillstånd för att spela musik i en konsert på skolan arrangeras av skolans föräldraförening?

Teostos och Gramex kommunala avtal omfattar inte användning av musik vid evenemang som ordnas av föräldraföreningar. Föräldraföreningen bör skaffa tillstånd […]

Läs mera
30.12.2018

Behöver eleverna ett skilt tillstånd till musik till en video de gjort under en lektion?

Att lägga musik till videon kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Teostos och Gramex kommunalavtal gör […]

Läs mera
30.12.2018

Behöver en lärare eller elev ett tillstånd till bakgrundsmusik till sin egen diapresentation?

Att lägga musik till en PowerPoint-presentation eller motsvarande kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Kommunernas avtal […]

Läs mera
30.12.2018

Är det möjligt att spela musik från Spotify under lektionen?

Man kan inte använda Spotify-streamingtjänsten i undervisningen, eftersom användningsvillkoren för Spotify Free och Spotify Premium enbart tillåter personligt bruk av […]

Läs mera