Nyheter - 2023

9.11.2023

Kan jag få upphovsrätt för sådant innehåll (t.ex. egen föreställning), som jag har skapat med hjälp av artificiell intelligens?

Den gällande upphovsrättslagen innehåller ingen reglering som direkt rör artificiell intelligens, dvs. lagstiftningen ger än så länge inget entydig svar […]

Läs mera
9.11.2023

Får en slutprodukt som tillverkats med artificiell intelligens (sk. ”output”) upphovsrättsskydd?

En slutprodukt som helt framställts med artificiell intelligens får inget upphovsrättsskydd, eftersom upphovsrätt endast kan uppkomma för ett verk som […]

Läs mera
9.11.2023

Får jag mata in upphovsrättsskyddat innehåll i artificiell intelligens?

Den gällande upphovsrättslagen innehåller inte någon reglering som direkt gäller artificiell intelligens, så det finns ingen sådan begränsning av upphovsrätten […]

Läs mera