Studeranden läggs bilder och musik från nätet till en boktrailer. Krävs det ett skilt tillstånd?

Ifall boktrailern genomförs som en diavisning i stil med en PowerPoint-presentation, kan studerandena med stöd av Kopiostos kopieringslicens lägga till bilder till den från nätet eller skanna bilder från böcker.  Man får visa boktrailern i klassen samt spara den i klassens slutna nätverk där den är tillgänglig för undervisningsgruppen och läraren.

Att lägga musik till en PowerPoint-presentation eller motsvarande kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Licens kan skaffas från Teosto och Gramex.

Avtalet som kommunerna ingått med Gramex och Teosto kan eventuellt också täcka sparande av musik för att användas som bakgrundsmusik i en video eller en presentation som studerandena gjort, ifall den används i samband med undervisningen. Kontakta Gramex och Teosto kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av inspelad musik på din läroanstalt.

I boktrailern kan man också använda självgjorda bilder eller fotografier samt musik som man gjort själv, eller bilder och musik som fritt kan användas från nätet, t.ex. bilder med CC-licens eller material vars skyddstid gått ut.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä