Får läraren redigera tidningsartikeln till lättare format för språklektionen?

Kopiostos kopieringslicens omfattar både inhemskt och utländskt material. Med Kopiostos licens får man även bearbeta materialet i liten skala. Med Kopiostos licens är det tillåtet att bearbeta verk i undervisningssyften. När man bearbetar materialet ska man komma ihåg att respektera upphovsmannens moraliska rättigheter. När man kopierar och använder materialen ska upphovsmannen och publikationens namn läggas till kopian eller materialet i enlighet med god sed.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä