Kan man kopiera enskilda uppgifter eller räkneövningar från en lärobok och använda dem i sitt eget undervisningsmaterial?

Enskilda uppgifter i en läro- eller övningsbok eller till exempel allmänt kända matematiska formler och grafer är inte skyddade av upphovsrätten. Dessa kan alltså fritt användas. Upphovsrättsrådet har i sitt utlåtande 2005:2 konstaterat att vissa läro- och övningsböcker kan få skydd som kataloger enligt upphovsrättslagen 49 §, ifall de innehåller en stor mängd, till exempel hundratals, matematiska övningsuppgifter och modellsvar. Därtill kan läroboken som helhet bedömas som ett skyddat verk, ifall det överstiger verkströskeln.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä