När är ett verk utgivet och när är det offentliggjort?

Ett verk har getts ut eller publicerats när exemplar av det med tillstånd har lagts ut till försäljning eller på något annat lagligt sätt förmedlats till allmänheten. Ett verk är offentliggjort när det med tillstånd har gjorts tillgängligt för allmänheten. Till exempel är ett verk publicerat när man kan köpa det i en bokhandel. Ett verk är offentliggjort till exempel när det lagligt läggs ut på nätet och görs tillgängligt för allmänheten eller när ett konstverk offentliggörs.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä