Studerandena vill lägga till bakgrundsmusik till en diavisning som de görs som skolens projektarbete. Behöver man ett tillstånd för det?

Att lägga musik till en PowerPoint-presentation eller motsvarande kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Licens kan skaffas från Teosto och Gramex.

Avtalet som kommunerna ingått med Gramex och Teosto kan också täcka sparande av musik för att användas som bakgrundsmusik i en presentation som studerandena gjort, ifall den används bara i samband med undervisningen. Kontakta Gramex och Teosto kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av musik på din läroanstalt.

Man kan fritt använda musik vars skyddstid gått ut, eller som rättsinnehavaren har tillåtit användningen av till exempel med en CC-licens. Även helt självgjord musik kan läggas till som bakgrundsmusik till en egen video.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä