16.8.2021

Boka kostnadsfri utbildning om upphovsrätt för din läroanstalt

Hur beaktar man upphovsrätterna i undervisningen? Varifrån kan jag bifoga bilder till mitt eget undervisningsmaterial eller bakgrundsmusik till ett videoprojekt? Hur lär man ut färdigheter om upphovsrätt?

Upphovsrätterna är närvarande i lärarens vardag varje dag. Läraren stöter på upphovsrätt när hen utarbetar sitt eget läromedel, använder olika material i undervisningen och undervisar i färdigheter om upphovsrätt till eleverna. Förståelse och respekt för upphovsrätt är en del av nationella läroplaner och det nya utvecklingsprogrammet Nylitteracitet på alla skol- och klassnivåer.

Boka utbildningen redan nu

Vi kommer gärna till er läroanstalt för att hålla en utbildning för lärarna eller eleverna, för era utbildningsdagar eller andra tillfällen. Utbildningarna kan ordnas på plats eller på distans. Kopiostos utbildningar är kostnadsfria för läroanstalter.

Utbildningen omfattar läroanstalternas licenslösningar och god praxis, upphovsrätt och hur man använder olika innehåll som bilder och videor i undervisningen. Vi kan också skräddarsy utbildningen efter era önskemål och ordna utbildningen som en inkluderande workshop.Utbildningen kan också riktas till elever och studerande.

Varje år ordar vi nästan 100 utbildningar för småbarnspedagogiken, grundskolorna, andra stadiet, högskolorna och det fria utbildningsväsendets läroanstalter.

Boka höstens utbildning redan nu!

Vi kommer gärna också till utbildningar som ordnas under lärararbetsdagar (s.k. VESO-utbildningar) eller andra utbildningstillfällen.

Fråga mer om utbildningarna från neuvonta(at)kopiosto.fi. 

Tillbaka