23.1.2019

Även inom småbarnspedagogiken kan man nu använda material skyddat av upphovsrätt – läroanstalternas licenser oförändrade

Utbildningsstyrelsen har kommit överens med Kopiosto och APFI om licenser för användning av upphovsrättsskyddat material i undervisningen och inom småbarnspedagogiken år 2019. Licenserna omfattar bland annat kopiering av material och visning av tv-program.

Avtalen gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesinriktad utbildning som leder till grundexamen, samt nu för första gången även småbarnspedagogiken. Kopieringslicensen har anskaffats centralt även för musikläroanstalter som beviljats statsandelar. Högskolor skaffar kopieringslicenser och användningslicenser för tv-program direkt från Kopiosto och från Audiovisual Producers Finland AFPI.

Kopieringslicensen möjliggör mångsidig kopiering och bruk av material

Inom undervisningen och småbarnspedagogiken får man kopiera och skriva ut bilder och textmaterial som är fritt tillgängliga på webbplatser samt kopiera och skanna delar av tryckta publikationer. Kopieringslicensen möjliggör bland annat kopiering och utskrift av bilder, noter, sångtexter, textutdrag, tidningsartiklar och kartor som del av det egna undervisningsmaterialet, elevarbeten samt som tilläggsmaterial för undervisningen.

Kopiorna kan delas ut i form av papperskopior eller lagras på en elektronisk lärplattform där de är tillgängliga för den egna undervisningsgruppen. Med kopieringslicensen får man även modifiera digitala bild- och textmaterial som en del av undervisningen.

Ytterligare information om kopieringslicensen.

Med användningslicensen för tv-program får man visa och spela in tv-program

Med användningslicensen för tv-program får man visa inhemska program från Yle Arenan och Arkivet samt spela in tv-program från kanalerna Yle TV1, Yle TV2, MTV3, Yle Teema & Fem. Licensen ger rätt att visa och spela in andra program utom filmer, reklam och utländska serier med kontinuerlig handling.

För att visa filmer i undervisningen behöver man ett separat tillstånd. Visningslicenser för inhemska filmer kan fås från AFPI (www.apfi.fi) och för utländska filmer från M&M Viihdepalvelu (www.elokuvalisenssi.fi).

Ytterligare information om användningslicensen för tv-program.

Avgiftsfri utbildning i licenser och upphovsrätt

Kopiosto erbjuder avgiftsfria utbildningar och informationsinslag om upphovsrätten och användningslicenser. Beställ en egen utbildning till din läroanstalt eller till personalen inom småbarnspedagogiken i din kommun: neuvonta@kopiosto.fi

Mer information om upphovsrätten

I Kopiraittila hittar du all information du behöver om upphovsrättigheterna och svar på vanliga frågor om upphovsrätten. I Kopiraittila skola finns också spelaktigt material för att lära sig om upphovsrätten och minneslistor för projektarbeten samt annat pedagogiskt material.

Tillbaka