Author Archives: kopiraittila

Digitalt material används allt oftare i grundskolor och gymnasier

En färsk utredning av Kopiosto och Utbildningsstyrelsen visar att material som finns på internet kopieras och används mycket i undervisningen. I grundskolor och gymnasier delar man ändå fortfarande ut fler papperskopior och utskrifter än digitala material.

Lärarna får tillgång till gamla studentexamensprov och materialet i dem

De gamla studentexamensproven och det material som ingått i dem kan nu användas av lärarna via webbtjänsten Examina som Studentexamensnämnden […]

QR-kodäventyr i Kopiraittila skola

De gamla filmrullarna har försvunnit från museet, och en upphovsrättsriddare kommer till Kopiraittila för att reda ut brott. Vad är […]

Läroanstalter har tillstånd att i undervisningen använda material som skyddats genom upphovsrätt – avtalen för 2017 är färdiga

Utbildningsstyrelsen har avtalat med upphovsrättsorganisationen Kopiosto ry och Tuotos ry om läroanstalters rätt att under 2017 i undervisningen använda material […]

Kopiraittila skola – inspirerande undervisningsmaterial om upphovsrätten i spelform på nätet

Vad är upphovsrätter och hur syns de i skolvärlden och ungdomarnas vardag? Hur kan materialet på nätet utnyttjas i projektarbeten? […]

Kopiosto deltar i mediekunskap vecka (Mediataitoviikko)

Kopiosto deltar i mediekunskaps vecka (Mediataitoviikko) i 8.–14. februari. Årets tema är associerad med ansvarsfull användning av Internet.Kopiostos mål är att öka unga […]

Kopiosto i Educa

Kopiosto deltar Educa mässan i 29 – 30 januari. Välkommen till Kopiosto’s avdelning.