Author Archives: Kirsi Salmela

Fråga en expert: Får vi lyssna på poddsändningar eller talböcker på en lektion?

Vi frågade Kopiostos advokat Sini Kauppila om man får lyssna på poddsändningar eller talböcker på en lektion.

Fråga en expert: Kan jag kopiera enskilda uppgifter från en lärobok till i mitt eget läromedel i en sluten inlärningsplattform?

Vi frågade Johanna Haapiainen-Makkonen, juridisk expert på Finlands förlagsförening, om uppgifter i läroböcker får kopieras till en sluten inlärningsplattform eller till sitt eget läromedel? Och hur är det om jag ändrar uppgifterna lite och inte kopierar dem ord för ord?

Lärotips: Mångsidigt lärande med ett tecknat projekt

För många skolelever är tecknade serier bekanta i någon form, antingen tryckta eller digitala. Men hur är de gjorda? Med Kopiraittilas anvisningar och tips av författarna till tecknade serier kan eleverna skapa sina egna tecknade serier.

Upphovsrättsmysterierna som ett QR-kodspel

De gamla filmrullarna har försvunnit från museet, och en upphovsrättsriddare kommer till Kopiraittila för att reda ut brott. Vad är det för konstiga saker som händer i Kopiraittila? Lös Kopiraittilas mysterier och lär dig samtidigt om upphovsrätt med hjälp av QR-kodfrågesporten.

Kopiraittilas innehåll för högskolor som hjälp till att skriva examensarbeten

Varför behövs en källreferens för det här? Kan jag använda den här bilden i mitt arbete? Hur citerar jag korrekt? Kopiraittila har innehåll även för högskolestuderandes behov.

Fråga en expert: Får jag använda bilder som tagits av andra eller delar av dem i ett digitalt fotocollage?

Får jag använda bilder som tagits av andra eller delar av dem i ett digitalt fotocollage?

Lärotips: Upphovsrättskompetens i ett internationellt eTwinning-projekt

Upphovsrättsfrågor blir ofta aktuella i samband med olika projekt. Hos Kopiraittila finns tips, minneslistor och källkommentarmodeller som gör det lättare att lära sig upphovsrätt. Projektet kan också genomföras som ett internationellt eTwinning-projekt.

Fråga en expert: vilka innehåll kan jag visa med en inspelning av en undervisningssituation?

Vad ska jag tänka på när jag gör en inspelning av en undervisningssituation eller streamar en undervisningssituation på distans till eleverna? Finns det några begränsningar för vilka innehåll jag kan visa på inspelningen? Är det skillnad mellan att publicera en inspelning öppet på nätet eller på en stängd plattform?

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom den grundläggande konstutbildningen – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Utbildningsstyrelsen har ingått avtal med Kopiosto och APFI, intressebevakningsorganisation för producenterna inom den audiovisuella branschen, om tillstånd att använda material som skyddas av upphovsrätt i utbildningen och småbarnspedagogiken år 2021. Licenserna omfattar kopiering av material och visande av tv-program i undervisningen.

Kopieringslicensen gör det lättare att arrangera distansundervisning

Med kopieringslicensen har läraren samma möjligheter att kopiera och dela material i distansundervisning som i närundervisning. Man kan också spela in en lektion eller vidareförmedla lektionen i direktsändning till sin egen undervisningsgrupp på en sluten inlärningsplattform.