Tv-programs användningslicens

Utbildningsstyrelsen har skaffat licens från Kopiosto, sändningsföretagen och film- och av-producenternas organisation Audiovisual Producers Finland – APFI att spela in tv-program för undervisningsändamål.

Licensen som Utbildningsstyrelsen anskaffat omfattar inspelning och visning av tv-program för undervisningsbruk

  • vid småbarnforstan,
  • vid grundskolor och gymnasier,
  • vid yrkesläroanstalter för avgiftsfria studier som leder till en yrkesinriktad grundexamen.

Vad får man göra med licensen

Lärarna och läroanstaltens personal får spela in program direkt från sändningarna. Inspelningen kan göras bland annat på DVD-skiva eller med en digibox. Man kan även spara program på en server. Den server som används för sparande och förmedling av dessa program ska vara tillgänglig i läroanstaltens egna interna nät eller i ett slutet nätverk som förenar läroanstalter som omfattas av avtalet.

Den licens som Utbildningsstyrelsen anskaffat omfattar inte offentlig visning av köpta, lånade eller hyrda inspelningar i undervisningen. För detta krävs separat tillstånd av rättsinnehavarna.

Program från YLE Areena och Arkivet

Med licens som Utbildningsstyrelsen anskaffat är det tillåtet att i undervisningen visa inhemska TV-program som finns på YLE Areena och i Arkivet. Licensen omfattar inte filmer och reklamer med biograf- eller videodistribution.

Det är inte tillåtet att spela in program från Yle Arenan eller Arkivet.

TV-program

Med licensen för undervisningsbruk får man för stadigvarande bruk spela in inhemska undervisningsprogram som sänds på kanalerna YLE TV1, YLE TV2, MTV3-, YLE Teema och YLE Fem, och för två år andra tv-program som sänds i de ovannämnda kanalerna.

Att spela in följande program är inte tillåtet:

  • inhemska eller utländska filmer med biograf- eller videodistribution
  • utländska serier med kontinuerlig handling
  • reklam
  • andra program än från kanalerna YLE TV1, YLE TV2, MTV3, YLE Teema och YLE Fem, inklusive program från utländska kanaler

Bruket av inspelningar som har gjorts med stöd av licensen för inspelning för annat än undervisningsändamål är förbjudet.

Ytterligare information om inspelning av tv-program kan fås från Kopiostos webplats.

Radioprogram

Med licensen för användning av tv-program för undervisningsbruk får man spela in program som Rundradion producerat och sänt i undervisningssyfte. Att spela in från andra radioprogram eller radiokanaler är inte tillåtet.

Radioprogram som producerats i undervisningssyfte är sådana program som är producerade av Rundradions enhet för undervisningsprogram och som har en undervisande karaktär och som anknyter till de undervisningsämnen som undervisas i läroanstalter som hör till utbildningsstyrelsens förvaltningsområde. De sänds i regel som undervisningsprogram under sådana tider som passar in i läroanstalternas arbetstider.