Gamla studentexamensprov

De gamla studentexamensproven och det material som ingått i dem kan nu användas av lärarna via webbtjänsten Examina som Studentexamensnämnden öppnat. I tjänsten finns också inspelningarna från hörförståelseproven i främmande språk och det andra inhemska språket.

Studentexamensnämnden har, enligt lagen om upphovsrätt, tillstånd att använda vilka publicerade verk som helst i studentexamensproven. Lagen tillåter dock inte att provuppgifterna och det material som hänger ihop med dem publiceras till exempel på webben efter provet. För att publicera eller annars använda provuppgifterna och det material som hör till dem behövs tillstånd av upphovsmännen och dem som innehar rättigheterna till materialet. Studentexamensnämnden, Utbildningsstyrelsen och upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Apfi har ingått ett avtal om användningen av gamla studentexamensprov i undervisningen.

I Examina tjänsten finns gamla studentexamensprov från och med 2006. Nästan allt mediamaterial som funnits med i proven, som till exempel tidningsartiklar, dikter, textutdrag, fotografier, videor och hörförståelseinspelningar finns med. Man identifierar sig till Examina-tjänsten med hjälp av identifieringstjänsten MPASSid.

Examina-tjänsten finns på adressen www.examina.fi