Kopiering av noter för undervisningsbruk

Med Kopiostos kopieringslicens får man fotokopiera notpublikationer för undervisnings- och forskningsbruk för föreställningar och för att förbereda sig inför dem under läsåret. Högst 10 sidor får kopieras åt samma studerande, dock inte mer än hälften av hela publikationen.

Med Kopiostos Digilicens har man begränsad rätt att digitalisera notpublikationer och rätt att kopiera noter och sångtexter som är fritt tillgängliga på nätet för undervisnings- och forskningsbruk. Vad gäller material på nätet får man med Kopiostos licens enbart kopiera sådant material som lagligt lagts ut på nätet, som inte är avgiftsbelagt eller som övrigt förutsätter inloggning eller registrering. Användning av dylika avgiftsbelagda material och material som kräver registrering är tillåtet enligt deras egna licens- och användningsvillkor.

Kör-, ensemble- och orkesternoter får endast kopieras för undervisning i teoriämnena i musik samt för forskning.

Med Kopiostos licens får man enbart kopiera noter och notpublikationer för framförande och förberedande vid läroanstalten antingen i samband med ordinarie undervisningstillfällen eller vid av läroanstalten ordnade avgiftsfria arrangemang där publiken huvudsakligen är studeranden, personal och deras anhöriga. I övriga föreställningssituationer ska man i regel använda ursprungliga noter.