Inspelning av musikframförande av studerande

För att spela in tal samt musik- och teaterföreställningar behövs det i allmänhet tillstånd av både upphovsmannen och den som framför verket.

Den studerande har oberoende av ålder upphovsrätt till material som studeranden själv gjort, såsom musikframföranden, musikverk, teckningar och skriftliga slutprov. Användning av sådana verk förutsätter den studerandes samtycke. Ifall studeranden är minderårig måste man be om tillstånd av vårdnadshavaren.

Inspelning av musikframförande av studerande eller lärare är tillåten när inspelningen endast tillfälligt används i undervisningen, t.ex. för bedömningsändamål eller engångsavlyssning eller -visning.

upphovsrättslagen 14 § 2 mom