Egna inspelningar

För att göra egna inspelningar på skiva, t.ex. cd, av annan musik än sådan som är komponerad, textad och arrangerad helt av en själv, måste man i allmänhet söka inspelningstillstånd från Teosto. Tillstånd krävs när musikens upphovsman är en del av Teosto eller motsvarande utländsk upphovsrättsorganisation och när musikens upphovsrättsskydd är i kraft. Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och i regel 70 år därefter.

Den studerande har oberoende av ålder upphovsrätt till material som den studerande själv gjort. Att använda en studerandes framträdande på en inspelning kräver alltså den studerandes samtycke. För minderåriga barns del krävs också tillstånd av vårdnadshavarna.