Inspelning av musik

Kopiering från befintliga originalinspelningar – t.ex. CD-skiva eller musikvideo – för annat än privat bruk kräver tillstånd. Detta gäller även musik som köpts från musikbutiker på nätet avsett för privat bruk. Tillstånd för kopiering ges på kompositörernas, förläggarnas och artisternas och medieproducenternas vägnar av upphovsrättsorganisationerna Teosto och Gramex. Andra inhemska musikvideor än dem som gjorts för filmdistribution får spelas in från YLE:s och MTV3:s kanaler.

Inspelning av musik för webbsidor förutsätter tillstånd av musikens producenter, på vilkas vägnar tillstånd medges av Teosto. Om man kopierar musik från en existerande inspelning, t.ex. en cd-skiva, måste man även begära tillstånd av Gramex som representerar musikproducenter och utövande konstnärer.

Att spara musik och lägga den till en egen video eller annan framställning, till exempel i bakgrunden till en PowerPoint-presentation, för annat än privat bruk kräver tillstånd av musikens rättsinnehavare. Att lägga musik till en video eller annan framställning kallas synkronisering. Tillstånd för synkronisering och inspelning av musik kan skaffas av Teosto och Gramex. Användning av musik i YouTube video finns mer information på Teosto webplats.

Till din egen video eller PowerPoint-presentation kan du även bifoga din egen musik eller musik med CC-licens, det vill säga musik vars användning upphovsmännen har tillåtit med Creative Commons-licens eller med någon annan öppen licens. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren. Det är fråga om upphovsrättsligt skyddat material som kan användas under villkoren som upphovsmannen har definierat. Creative Commons-licensen förutsätter alltid att upphovsmannen och licensen nämns i samband med verket som används. Läs mer om CC-licens.

Observera att delning av en video på nätet, till exempel på läroanstaltens webbplats eller blogg, kan kräva ett annorlunda tillstånd från musikens upphovsrättsinnehavare. Mer information om nätlicenser får du av Teosto och Gramex. Teosto har ingått ett avtal med YouTube som gör det möjligt att dela sådana videor på YouTube som innehåller musik.

Nästan alla kommuner har ingått avtal med Gramex gällande spelande av inspelad musik i samband med vissa kommunala funktioner. En del av avtalen som ingåtts med kommunerna omfattar även sparande av inspelningarna. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om användningen av inspelad musik och sparande av den på din läroanstalt.