Musik och noter

Vad är musikaliska verk?

Musikaliska verk är noter, sångtexter, tabulaturer och motsvarande. Rättsinnehavarna till musikaliska verk är tonsättare, arrangörer, textförfattare och musikförläggare. Rättsinnehavarna till framställning och ljudinspelningar av musikaliska verk är utövande konstnärer såsom artister, sångare, musiker och ljudproducenter.

Uppträdande konstnärer och ljudproducenter får enligt upphovsrättslagen närstående rättigheter för sina framställningar och inspelningar. När man använder musik – vid framställningar och inspelning – krävs ofta tillstånd av både musikens upphovsmän och musikförläggaren samt av de uppträdande konstnärerna och ljudproducenterna. Man kan be om tillstånd att spela musik från Teosto. För att använda inspelad musik krävs också tillstånd från Gramex.

Framställning av musik

Ett utgivet verk får framställas i ett offentligt avgiftsfritt tillfälle där framställningen av verket inte är huvudsaken. Tillfället får inte i övrigt heller ske i förvärvssyfte. Man får fritt spela musik på lektionen i samband med undervisningen, till exempel från en CD-skiva, dator eller med en MP3-spelare, eller spela och sjunga den med studerandena.

På nätet finns musik tillgängligt från olika streaming-tjänster, till exempel Spotify. Ifall det i tjänstens användningsvillkor fastställs att man enbart får använda tjänsten för personligt bruk, liksom i Spotify Free och Premium tjänsten, är det mot tjänstens användningsvillkor att spela musik genom tjänsten under lektionen.

I läroanstaltens andra tillfällen eller i undervisning i förvärvssyfte krävs rättsinnehavarnas tillstånd för att spela musik. Tillstånd kan skaffas från Teosto och Gramex. Nästan alla kommuner har ingått avtal med Teosto och Gramex gällande musikspelande i samband med vissa kommunala funktioner. Ytterligare information om Teostos licenser och om Gramex licenser.

Framställning av musikvideor

Framställning av musikvideor i samband med undervisningen kräver tillstånd av rättsinnehavaren till musikvideorna. Tillstånd ska sökas hos Gramex, som representerar musikproducenter och artister samt Teosto, som representerar musikskapare och musikförläggare.

Andra inhemska musikvideor än dem som gjorts för biografdistribution får spelas in från YLE:s och MTV3:s kanaler med Kopiostos licens för inspelning i undervisning.

Att visa musikvideon på nätet kräver tillstånd. Webbvideotjänsternas användningsvillkor fastställer långt möjligheterna att använda tjänsten i undervisning. Rättsinnehavarna kan ha tillåtit visning och användning av videon i undervisning till exempel med en Creative Commons-licens eller en annan öppen licens.