Vad får man göra utan tillstånd

Citat

Av offentliggjorda verk får man i enlighet med god sed ta citat. Citatet måste ha en saklig anknytning till verket, där citatet används. Man får citera i den omfattning som motiveras av ändamålet. När man citerar ett verk ska man alltid komma ihåg att nämna verket som citeras. Ett verk som består av enbart citat får man dock inte göra baserat på citaträtten.

upphovsrättslagen 22 § och 25 §

Offentligt framställning i udervisning

Ett litterärt verk kan fritt visas i undervisning. Till exempel kan en lärare eller en elev läsa upp en bok eller en dikt i klassen. Att visa ett verk i andra sammanhang än undervisning förutsätter tillstånd. Till exempel för diktläsning i ett litteratursällskap krävs tillstånd. Licenser för offentlig framställning av litterära verk kan fås av Sanasto. Det har ingen betydelse om huruvida tillställningen är avgiftsbelagd eller avgiftsfri ifall det är fråga om en offentlig tillställning.

Man får även fritt visa verksexemplar såsom böcker. Till exempel kan en lärare visa bilder ur boken i samband med undervisningen. Ifall man vill kopiera bilder eller delar av boken för att lägga den till det egna materialet krävs tillstånd. En lärare kan även projicera webbplatser på väggen och visa material på nätet, till exempel bilder. För att visa webbvideor i undervisning krävs ett skilt tillstånd.

upphovsrättslagen 21 §

Utnyttja information, idéer, principer och metoder

Det lönar sig att komma ihåg att man alltid fritt får använda information, idéer, principer och metoder. Upphovsrätten skyddar verkets uttrycksform, inte den information eller de idéer som ingår i verket. Dessa får användas fritt av vem som helst, förutsatt att man inte plagierar någon annans verk.

Verk utan upphovsrättskydd

Enligt upphovsrättslagen lagar, förordningar och myndighetsbeslut är inte skyddat. Dessa får fritt användas.

Ett verk får fritt användas efter att upphovsrätten upphört att gälla, det vill säga efter att skyddstiden gått ut.

Man får även fritt använda sådant material som inte är tillräckligt originellt och självständigt för att överstiga verkströskeln. Huruvida verkströskeln överskridits bedöms från fall till fall.

upphovsrättslagen 9 §

Länkning

Man får länka direkt till material på nätet. En lärare kan till exempel lägga ut en länk i sitt eget material eller på en kursplattform genom vilken studerandena kommer till en sida där ursprungsmaterialet finns.