Litterära verk

Vad är litterära verk

Litterära verk är till exempel böcker, artiklar, noveller och dikter. Enligt upphovsrättslagen anses även kartor och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram.

upphovsrättslagen 1 §

Användning av litterära verk i undervisning

Man får fritt använda

  • Material som inte överstiger verkströskeln
  • Information, idéer, principer, teorier
  • Verk vars skyddstid har löpt ut
  • Lagar, förordningar och myndighetspublikationer

Med stöd av lagen utan licens får man

  • Citera enligt god sed
  • Mer om citat

Med en läroanstaltslicens det vill säga med en avtalslicens får man

  • Kopiera och digitalisera delar av en tryckt publikation
  • Kopiera och printa ut material från nätet

Med upphovsmannens tillstånd får man

  • använda material som upphovsmannen har tillåtit användningen av med en öppen licens, till exempel CC-licensen
  • använda material varifrån som helst genom att direkt be om tillstånd av rättsinnehavaren

När man använder verket ska man nämna upphovsmannens namn och källan.