Kommunala avtal

Upphovsrättslagen ger tillstånd att under lektioner framställa musik både på instrument och från en inspelning. I andra situationer än på lektionen, till exempel vid skolans fester, diskon eller evenemang, ska man skaffa ett tillstånd för att spela musik från Teosto. Ifall man spelar musik från en inspelning kräver detta också tillstånd av Gramex.

Kommunerna kan komma överens med Teosto om framförande och sparande av musik i kommunala skolors och läroanstalters övriga tillfällen. Med Teostos kommunala avtal får man producera en ljud- eller filminspelning av musikframträdanden vid skolors och läroanstalters fester (t.ex. vår- och julfesten). Inspelningen får användas i verksamhet som anknyter till läroanstaltens verksamhet som är icke-kommersiell. Avtalet omfattar inte internet och inspelningen ska göras av läroanstaltens personal. Ytterligare information om Teostos licenser.

Nästan alla kommuner har ingått avtal med Gramex gällande spelande av inspelad musik i samband med vissa kommunala funktioner. En del av avtalen som ingåtts med kommunerna omfattar även sparande av inspelningarna. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om användningen av inspelad musik på din läroanstalt.

Den källa som kopieras ska vara lagligt framställd, exempelvis en äkta cd-skiva.