Andra licenser för användning av musik

Tillstånd för evenemang

När en skola eller en föräldraförening arrangerar ett evenemang där det spelas musik, krävs Teostos och Gramex gemensamma Tillstånd för evenemang. Vid ett evenemang kan musiken vara levande, det vill säga framfört av ett bänd, en orkester eller en artist, eller så kan musiken spelas från en skiva, en digital fil eller annan inspelning, eller så kan det vara fråga om karaoke. Ett tillstånd för evenemang krävs både för tillställningar med eller utan inträdesavgift. Ytterligare information om tillstånd för evenemang från Musiikkiluvat.fi.

Licens för inspelning och spelning av inspelad musik

När du kopierar inspelad musik för offentligt framförande behöver du ett tillstånd för inspelning. Detta gäller även musik som köpts från musikbutiker på nätet avsett för privat bruk. Gramex licens berättigar till att kopiera inspelningar för offentligt framförande – det vill säga att spela musiken för en närvarande publik till exempel som bakgrunds- eller dansmusik. Med detta avses att man kopierar en existerande inspelning (t.ex. en sång eller en cd-skiva) till en annan plattform, t.ex. en brännbar cd, en MP3-spelare, en mobiltelefon eller en dator. Den inspelade musiken ska ha kopierats från en laglig källa.

Ytterligare information om Gramex licenser.

En klass tänker arrangera ett disko i skolan för att samla in pengar för en klassresa. Behövs det tillstånd för att spela musik?

Ett disko arrangerat av en klass är inte en tillställning arrangerad av skolan och därför täcker inte det kommunala avtalet framförande av musik i tillställningen som arrangeras av klassen. Klassen ska skaffa tillstånd för framförande av musik från Gramex och Teosto.

Skolans föräldraförening tänker arrangera en konsert på skolan. Krävs det tillstånd för att spela musik?

Tillståndet att spela musik i skolans kommunala avtal omfattar inte tillställningar som arrangeras av föräldraföreningen. Föräldraföreningen bör skaffa tillstånd för att spela musik för tillställningen från Teosto och Gramex.

Sparande av musik på nätet

Sparande av musik för webbsidor förutsätter tillstånd av musikens producenter, på vilkas vägnar tillstånd medges av Teosto. Om man kopierar musik från en existerande inspelning, t.ex. en cd-skiva, måste man även begära tillstånd av Gramex som representerar musikproducenter och utövande konstnärer.