Licens för att visa filmer i undervisning

Filmer är vanligen producerade för biografdistribution, kopieuthyrning och DVD-försäljning. De visas också på TV, men de täcks inte av det gällande avtalet om undervisningsinspelning. Filmer som visas på TV får alltså inte spelas in för undervisningsbruk utan en skild licens.

Inspelningar som ljudinspelningar, språkkassetter eller video- och DVD-filmer som säljs på varuhus, i specialbutiker och nätbutiker samt hyrfilmer är avsedda för privat bruk, och de får alltså inte kopieras för undervisningsändamål. Rätten till offentlig visning av en film hör i allmänhet till filmens produktionsbolag. Visning av filmer i andra sammanhang än i den privata familje- och vänkretsen kräver ett skilt tillstånd.

Licens för att visa inhemska filmer

Man kan skaffa licenser för användning av inhemska filmer för undervisningsbruk av Audiovisual Producers Finland – APFI som representerar film- och av-producenterna. Med licens får man visa en inspelad film i läroanstaltens läroplansenliga verksamhet samt under skolans morgon- och eftermiddagsklubbverksamhet. En lärare kan låna inspelningen som ska visas från ett bibliotek, hyra den från en videouthyrare eller köpa den i butiken. Man kan även banda in filmen från tv. Inom ramarna för Audiovisual Producers Finland – APFI licens för undervisningsbruk kan man också visa filmen genom en ”video-on-demand”-tjänst (VOD) på nätet.

Ytterligare information om Audiovisual Producers Finland – APFI licenser finns här.

Filmlicens

M&M Viihdepalvelu säljer licenser för visning av filmer från flera europeiska och amerikanska produktionsbolag. Filmlicensen ger skolor och andra institutioner tillstånd att förevisa film från ett sortiment av produktionsbolag som ingår i licenskontraktet. Man kan använda sig av köpta, uthyrda, eller streaming material, huvudsaken att källan är laglig. Mera information här.

Andra utländska filmer kan man höra sig för om tillstånd hos produktionsbolaget eller filmdistributören.

Andra möjligheter för att använda filmer i undervisning

Filmer för undervisningsbruk erbjuds också av Koulukino.

Koulukino producerar undervisningsmaterial av filmer producerade för biografdistribution som stöd för skolors och dagvårdens mediafostran. Skolorna kan beställa en filmvisning från den närmaste biografen. Ytterligare information finns på www.koulukino.fi-sidorna.

Läroanstalter kan även skaffa filmer och program från YLE arkivförsäljning. Också i många av de filmer och program som skaffats från YLE arkivförsäljning ingår visningstillstånd i samband med undervisning.