Hur kan man utnyttja material med Kopiostos licens

Material från nätet

En historielärare kan kopiera en artikel om slutet av andra världskriget från såväl finska, svenska, italienska som japanska tidningar och använda dem i klassens egna slutna nätverk, i en PowerPoint-presentation och i övrigt i undervisningen.

Från Louvrens eller Ateneums webbplats eller till exempel från ett Nationalgalleri som finns på nätet kan man skaffa de bilder som behövs av konstverk för en kurs i bildkonst och kopiera in dem i den egna presentationen som inspirationskälla.

På en engelskalektion kan studerandena utnyttja en webbtidning från New York när de arbetar på ett projekt om till exempel musikaler i Broadway genom att kopiera artiklar och bilder från tidningar och webbplatser för det egna projektarbetet. De har varje dag tillgängligt det nyaste och färskaste materialet genom nätet.

En studerande kan kopiera bilder, kartor, tabeller och statistik från städers, kommuners, resebyråers och andra serviceproducenters avgiftsfria webbplatser när hen gör ett projekt om Finlands städer.

När läraren använder Digabis Abitti-kursprovsystem för att göra ett övningsprov för studentskrivningarna kan hen kopiera en artikel från en webbtidning och de tabeller eller serier som hör till den för sin abiturientgrupp som tilläggsmaterial.

Från en webbtidning kan man även kopiera reklam för att diskuteras i en kurs om mediakunnighet.

Inom resebranschen kan en lärare kopiera bilder och broschyrer från resebyråer på nätet för undervisningsbruk som en del av det egna undervisningsmaterialet eller som tilläggsmaterial. En studerande kan också utnyttja material på nätet i sina egna projektarbeten, till exempel genom att kopiera bilder eller grafik från dem till det egna projektet.

I visuell kommunikation-studier kan läraren utnyttja de färskaste avgiftsfria nättidningarna runtom världen. Man kan till exempel studera olika tidningsartiklar för att se hur samma nyhet har behandlats i bilder i olika delar av världen.

Man kan digitalisera delar av faktaböcker från olika tidsåldrar och forska i hur samma ämne har behandlats under olika tider i materialet; till exempel hur man har diskuterat vitaminer under olika årtionden.

I studier i evenemangsproduktion kan läraren utnyttja bilder och texter som finns på olika festivaler och evenemangs hemsidor. I studierna kan man till exempel spara bilder och text från webbplatser till en sluten kursplattform och utvärdera hur arrangörerna har lyckats med att föra fram evenemangets natur på sin webbplats.

Tryckta publikationer

Man kan skanna en artikel, bild, serie, tabell osv. från en tidning och lagra den i en sluten inlärningsmiljö under kursens gång, eller lägga den till det egna undervisningsmaterialet, till exempel en PowerPoint-presentation.

Man kan skanna sidor ur en författares olika böcker och till exempel utgående från textsnuttarna ge studerandena till uppgift att utvärdera hur författaren har utvecklats, eller jämföra texter från olika genrer eller tidsåldrar med varandra.

Ur en musiklärobok eller nothäfte kan man skanna sångtexten och noterna och projicera dem med en datakanon till exempel på klassens vägg eller under vårfesten på festsalens vägg. Noterna kan också lagras på en kursplattform där de är tillgängliga för undervisningsgruppen under hela kursen eller studiehelheten.

Ur böcker, tidningar och andra tryckta publikationer kan man skanna bilder, text, teckningar, serier, tabeller osv. Man kan även skanna noter och spara dem för undervisningsgruppen i en sluten inlärningsmiljö.

Gemensamt bruk av material med kolleger

Ifall en grupp har flera lärare på samma kurs kan lärarna tillsammans sammanställa undervisningsmaterialet och använda materialet som gjorts för kursen i fråga tillsammans.

Två olika undervisningsgrupper gör ett projekt tillsammans i något visst ämne. Som grund till projektarbetet kan gruppernas lärare sammanställa ett gemensamt introduktionsmaterial till exempel genom att kopiera olika material från nätet in i en gemensam PowerPoint-presentation som ger bakgrund åt ämnet. Bägge lärare kan visa denna presentation åt sina studerande innan projektarbetet inleds i de egna klasserna. Senare kan också studerandenas projektarbeten, för vilka de med stöd av kopieringslicensen använt sig av diverse olika material, presenteras gemensamt för bägge klasser och sparas i en sluten inlärningsmiljö där bägge klasser kan tillgå dem.

Lärare i parallellklasser undervisar samtidigt tillsammans en grupp som består av två klasser. Gruppen kan delas in i mindre grupper utan att tänka på den egentliga klassindelningen. Lärarna kan båda två använda det undervisningsmaterial de gjort tillsammans, för vilket de använt material med stöd av kopieringslicensen, och låta varandra använda undervisningsmaterialet.