Andra licenser

Elektroniska undervisningsmaterial

Elektroniska undervisningsmaterial och webbmaterial kan även omfattas av de licens- nyttjanderätt- och andra avtalsvillkor under vilka de har anskaffats till läroanstalten och som läraren använder dem under. Nyttjanderätten för dylika material fastställs av licens- och användarvillkoren. Man bör till exempel kontrollera i användarvillkoren ifall man får kopiera delar av materialet och lägga det till sitt eget material, eller spara det utanför inlärningsmiljön.

Creative Commons-licensen

Det finns mycket material på nätet vars användning har tillåtits av deras rättsinnehavare genom Creative Commons-licensen, eller en motsvarande öppen licens. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren. Creative Commons-licensen är baserad på villkor (ikoner) som upphovsmannen fastställt för hur hans eller hennes verk får användas. Det är fråga om upphovsrättsligt skyddat material som kan användas under villkoren som upphovsmannen har definierat. Det finns därmed ofta många olika kombinationer av CC-licensen, och de har sinsemellan skillnader i nyttjanderätten. Du kan hitta ytterligare information om licenssymbolerna och användarvillkoren på www.creativecommons.fi (på finska – Creative Commons Sverige finns på www.creativecommons.se) Creative Commons-licensen förutsätter alltid att upphovsmannen och licensen nämns i samband med verket som används.

Att söka efter fritt tillgängligt material lyckas till exempel genom olika tjänsters egna sökmotorer eller med hjälp av Google. Det är dock värt att observera att det finns material på nätet som olovligt delats under en CC-licens. I sista hand är användaren ansvarig för om huruvida användningen är tillåten eller inte och om användningen av verket överensstämmer med licensvillkoren.

Innan du använder CC-licensierat material ska du kontrollera under vilka villkor upphovsmannen har tillåtit användningen.