Kartor

Kartor, t.ex. vägkartor, väggkartor eller turistkartor, är oftast upphovsrättsligt skyddade verk. I upphovsrättslagen definieras kartor som litterära verk.

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera kartor ur tryckta publikationer eller webbplatser. Till exempel för kopiering av en karta till en hemsida på Internet eller som en del av en bok eller annan publikation behövs tillstånd av upphovsrättshavaren.

Kopiering av en karta

Med stöd av kopieringslicensen får en lärare under samma termin kopiera ett exemplar till varje elev och några till sig själv av en viss publikation. Mängden sidor som får kopieras är begränsad: Från samma publikation får man kopiera högst 20 sidor och aldrig mer än hälften av hela publikationen. Med Kopiostos kopieringslicens får man även skanna kartpublikationer inom gränserna för tillåten kopiering samt kopiera och spara kartor från det öppna nätet. Man kan till exempel spara en kartbild som en del av en presentation, kursmaterialet eller för undervisningsgruppen i en sluten inlärningsmiljö.