Fotografering

Man får i allmänhet alltid fotografera på allmänna platser – även personer ifall lokalens innehavare inte förbjudit fotografering.

Allmänna platser är platser man har fritt tillträde till, till exempel gator, parker, skolor, köpcentrum, bibliotek, trafikmedel och ämbetsverkens ingångar. Privata platser, till exempel en persons hem, får inte fotograferas utan ägarens tillstånd. Det är inte alltid tillåtet att fotografera i alla allmänna platser, till exempel i sjukhus får man inte fotografera patienterna och i ämbetsverk får man inte ta fotografier i tjänstemännens rum. Platsens innehavare kan också ha förbjudit fotografering i utrymmet, till exempel i konstmuseum. Förbjudet att fotografera har emellertid inget att göra med upphovsrättslagen.

Byggnader

Man får fritt fotografera byggnader.

upphovsrättslagen 25 a § 4 mom

Ett stadigvarande konstverk vid en allmän plats

Man får fritt fotografera ett stadigvarande konstverk (en staty, målning etc.) vid en allmän plats. Ifall konstverket är bildens huvudmotiv kan bilden inte användas i förvärvssyfte, till exempel genom att sälja dem som postkort. Man får ta en bild och publicera den i en tidning eller tidskrift ifall den anknyter till texten.

upphovsrättslagen 25 a § 3 mom

En secundär betydelse i fotografiet

Ett konstverk kan ingå i ett fotografi, film eller tv-program, ifall konstverket har en sekundär betydelse i fotografiet, filmen eller tv-programmet. Till exempel när man tar ett foto av en person kan i bakgrunden synas en tavla på väggen eller en staty.

upphovsrättslagen 25 § 2 mom