En persons rätt till sin egen bild

En person som figurerar i ett fotografi har inte upphovsrätt gentemot bilden. Hen har ingen rätt att med stöd av upphovsrättslagen bestämma om tillverkningar av exemplar av fotografiet eller förmedlandet av dessa till allmänheten. Dessa rättigheter hör till fotografen.

Beställaren av ett fotografiskt porträtt har rätt att ge tillstånd till att porträttet tas in i tidningar, tidskrifter eller biografiska artiklar, om inte fotografen särskilt förbjudit detta.

upphovsrättslagen 40 c §

En bild på en person som kan identifieras är en personuppgift. Att publicera bilden på nätet är behandling av personuppgifter som i allmänhet kräver tillstånd av personen i fråga.

Att använda en persons bild i marknadsföring och reklam utan personens tillstånd är inte tillåtet. Ifall en persons bild används i reklamföring utan hans eller hennes tillstånd är den fotograferade berättigad ersättning för användningen av bilden.

Ifall man olovligt ger ut en bild ur en persons privatliv på ett sätt som är ägnad att orsaka skada eller lidande för personen på bilden eller utsätta honom eller henne för missaktning, kan man ha gjort sig skyldig till spridande av information som kränker privatlivet.  Personen som publicerat bilden kan dömas till böter eller fängelse, och hen kan dömas till att betala ersättning till personen i bilden enligt skadeståndslagen. För att det ska vara ett brott krävs dock alltid uppsåt.

strafflagen 24 kap 10 §