Fotografier och fotografering

Upphovsrätten till fotografiet tillfaller fotografen, inte fotots objekt. Att lagra ett fotografi på t.ex. ens egen hemsida eller skolans intranät förutsätter alltså tillstånd av fotografen. Om det går att känna igen personer på fotografiet, måste alla personer på fotografiet som går att identifiera tillfrågas om tillstånd att använda bilden.

Upphovsrättslagen 1 § och 49 a §, strafflagen 24 kap 10 §

Med Kopiostos licens får man för undervisnings- och forskningsbruk kopiera och digitalisera bilder från nästan alla slags publikationer, såväl inhemska som utländska, och kopiera och spara bildmaterial som finns fritt tillgängligt på nätet till en del av sitt eget undervisningsmaterial, elevernas projektarbeten eller för att komplettera undervisningsmaterial. Med Kopiostos licens får man även bearbeta bildmaterial i liten skala, som till exempel att lägga till markeringar, cirklar eller pilar. På lektionen kan man även öva bildbehandling med bilder som finns fritt tillgängliga på nätet eller i publikationer.

Glöm inte att alltid anteckna fotografens namn och källhänvisning i ditt arbete.

Det finns mycket material på nätet vars användning har tillåtits av deras rättsinnehavare genom Creative Commons-licensen, eller en motsvarande öppen licens. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren. Det finns därmed ofta många olika kombinationer av CC-licensen, och de har sinsemellan skillnader i nyttjanderätten. Läs mer on CC-licens.

Creative Commons-licensen förutsätter alltid att upphovsmannen och licensen nämns i samband med bilden som används.

Fotografering på skolan och publicering av bilder

Det fotograferas mycket både på skolutflykter och på lägerskolor. De regler som gäller fotografier gäller även vid dessa tillfällen. Upphovsrätten till fotografiet tillfaller fotografen, inte fotots objekt. Tillstånd att använda en bild på till exempel i en skolpublikation eller på skolans webbplats ska begäras av fotografen.

Vad gäller personer som kan kännas igen på fotografiet måste man även uppmärksamma integritetsskyddet. Alla personer på fotografiet som går att identifiera måste tillfrågas om tillstånd att använda bilden. Vad gäller underåriga barn krävs även tillstånd av vårdnadshavarna för publicering.