Framförande av AV-material i undervisning

För att visa ett filmverk i en undervisningssituation krävs licens. En undervisningssituation är offentlig, varför det krävs tillstånd av rättsinnehavarna för att visa filmer under undervisningen. För visning av vissa tv-program har Utbildningsstyrelsen skaffat en skild licens åt läroanstalterna.

Filmverk i det Nationella audiovisuella institutets samlingar får förevisas utan skilt tillstånd i forskningssyfte och för filmundervisning på högskolenivå. Detta omfattar dock inte utländska producenters filmverk.

Upphovsrättslagen 21 §, 16 c §

TV-program

Med licensen som Utbildningsstyrelsen anskaffat får man visa i undervisningen inhemska TV-program på Yle Areena och Arkivet. Med licens får man också visa licensenligt inspelade tv-program. Tv-program får spelas in från kanalerna Yle TV1, Yle TV2, YLE Teema & Fem och MTV3 från direktsändning. Licensen gäller inte filmer, utländska serier med kontinuerlig handling eller reklamer.

Webbvideor

TV och radioprogram samt andra audiovisuella verk finns att tillgå på tv-bolagens egna webbplatser och i webbvideotjänster både mot betalning och gratis. I regel krävs det ett skilt tillstånd för att visa webbvideor i undervisning.

Med licensen som Utbildningsstyrelsen skaffat är det tillåtet att i undervisningen använda inhemska TV-program som finns på YLE Areena och Arkivet. Licensen omfattar inte filmer och reklamer med biograf- eller videodistribution. Det är inte tillåtet att spela in program från YLE Areena eller Arkivet.

Av-material som är avsett för undervisning som är tillgängligt på nätet får användas i undervisningen enligt tjänstens eller webbplatsens användningsvillkor. Till exempel materialet på YLEs oppiminen.yle.fi-sidor kan fritt användas i undervisningen.

Användning av kollektiva videotjänsterna på nätet där användarna själva kan lägga till sitt eget videoinnehåll, till exempel YouTube och Vimeo i undervisningen beror långt på tjänstens egna användningsvillkor. Många tjänster tillåter enbart personligt bruk i sina användningsvillkor.

Att använda och visa videor i undervisning är dock möjligtvis tillåtet med till exempel en Creative Commons-licens. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren. Creative Commons-licensen är baserad på villkor (ikoner) som upphovsmannen fastställt för hur hans eller hennes verk får användas. Det är dock värt att observera att det finns material på nätet som olovligt delats under en CC-licens. I sista hand är användaren ansvarig för om huruvida användningen är tillåten eller inte och om användningen av verket överensstämmer med licensvillkoren. Läs mer om CC-licens.

Det är inte tillåtet att visa och använda material som olovligt spritts på nätet.

Filmer

Det krävs en skild licens för att visa köpta, lånade eller hyrda video- eller DVD-filmer i undervisningen. Filmer som visas på TV omfattas inte heller av den gällande licensen för undervisningsbruk.

Man kan skaffa en licens för att visa inhemska filmer i läroanstalten från Audiovisual Producers Finland – APFI som representerar filmproducenter. M&M-Viihdepalvelu säljer licenser för visning av filmer från flera europeiska och amerikanska produktionsbolag.. När det gäller utländska filmer kan man höra sig för om tillstånd hos produktionsbolaget eller filmdistributören.

Man kan skaffa licens för att visa filmer i läroanstalter från Audiovisual Producers Finland – APFI eller M&M Viihdepalvelu.

Andra visningar

Att visa filmer i klubbar eller andra tillställningar för en stor mängd människor kräver tillstånd av rättsinnehavarna. Till exempel för att visa filmer i en skolas eftermiddagsklubb eller filmklubb behövs en skild filmlicens eller ett tillstånd för att visa filmer.

Med en skild filmlicens får man visa filmer i undervisning, eftermiddagsklubbar och filmklubbar.

Reklam

TV-reklam och audiovisuell reklam på nätet anses vara upphovsrättskyddade filmverk. Enligt upphovsrättslagen krävs det även tillstånd av rättsinnehavarna för att visa dem i undervisningen.

Radioprogram

Man kan förevisa radioprogram i samband med undervisning i enlighet med upphovsrättslagen. Till exempel kan radioprogram som finns på YLE Areena eller YLE Arkivets webbplats spelas upp i samband med undervisningen. Det är däremot inte tillåtet enligt upphovsrättslagen att tillverka ett exemplar, vilket innebär att det är förbjudet att spela in ett radioprogram utan skilt tillstånd.

upphovsrättslagen 21 §

Med en licens som undervisnings- och kulturministeriet anskaffat får man visa inhemska tv-program från YLE Areena och Arkivet i undervisningen.

 

Bildande av filmklubb

Behöver vi licens för att visa filmer i en filmklubb? Gör det någon skillnad för licensens del ifall filmen är köpt, hyrd eller inspelad från tv?

För att visa film annat än i privata sammanhang måste man i regel skaffa tillstånd. Filmer som hyrts, köpts i en affär eller spelats in från TV är i allmänhet avsedda för privat bruk. Privata tillställningar är arrangemang som inte annonseras offentligt och där bara ett fåtal personer deltar på grund av ett vänskapsförhållande enligt upphovsrättsrådet. Filmklubbens verksamhet är i allmänhet inte privat bruk, utan offentlig förevisning. Alltså måste man ha rättighetshavarens tillstånd för att visa film i en filmklubb.

För visningslicens för inhemska filmer kan man kontakta Audiovisual Producers Finland – APFI. M&M Viihdepalvely Oy beviljar licenser för offentlig visning av utländska filmer (Filmlicens). När det gäller andra filmer kan man höra sig för om tillstånd hos produktionsbolaget eller filmdistributören.

Förevisning av film för en sluten krets vs. offentligt

Upphovsrättsrådet bedömde i sitt utlåtande 2013:23 att förevisning av en film i en tillställning som arrangerats genom en Facebook-grupp är offentlig, eftersom åskådarna inte på förhand fastställts individuellt. Också i upphovsrättsrådets utlåtande 1995:6 bedömde rådet att förevisning av en film i en tillställning arrangerad av en studentförening var offentlig visning, eftersom åskådarna inte på förhand fastställts individuellt.

Det har ingen betydelse om huruvida tillställningen är gratis eller avgiftsbelagd eller hur många personer är närvarande. Ifall visningen sker i en sluten krets, till exempel hemma eller bland vänner, anses det dock inte vara offentlig visning. I rättslitteraturen anses det dock att förevisningen ändå kan vara offentlig trots att deltagarna på förhand fastställts, ifall antalet närvarande är särskilt stort.

Citat av film

Citaträtten är inte begränsad till någon viss typ av verk eller teknik, utan i princip kan man citera alla slags verk genom den teknik som är lämplig för att göra citatet. Tillåtna filmcitat är enligt upphovsrättsrådet i allmänhet korta, några sekunder långa snuttar ur en film (Upphovsrättsrådets utlåtande 1989:15). I sitt utlåtande 2002:16 ansåg upphovsrättsrådet att citat av en tre minuter lång dokumentär i sin helhet utan tillstånd av upphovsrättsinnehavarna inte kan anses vara användning i enlighet med citaträtten.

En stillbild från en film

Enligt upphovsrättsrådet (2002:16) skyddas en enskild bild (en s.k. stillbild) från ett filmverk eller annat audiovisuellt material som ett s.k. vanligt fotografi enligt upphovsrättslagen 49 §. Ifall en enskild bild tas från en film som en del av undervisningsmaterialet eller ett projektarbete, är det fråga om framställning av ett exemplar av ett fotografi, vilket kräver tillstånd av fotografen eller fotografiets rättsinnehavare. Rättsinnehavaren för en enskild bild i ett filmverk fastställs från fall till fall. I praktiken är detta i allmänhet filmens producent. Om huruvida en enskild bild kan tas från en film eller annat audiovisuellt material med stöd av citaträtten bedöms alltid från fall till fall. När man citerar ska källan alltid nämnas i den utsträckning och enligt god sed.