Användning av AV-material i forskning

Utbildningsstyrelsen har anskaffat inspelningslicensen för småbarnforstan, förskolor, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Högskolorna ska själv anskaffa licenser föranvändning av av-material.

Verk i det Nationella audiovisuella institutets samlingar, icke medräknat filmverk skapade av utländska producenter, får enligt upphovsrättslagen användas för forskning.

Upphovsrättslagen 16 c § 3 mom