Audiovisuella verk

Vad är audiovisuella verk?

Audiovisuella verk är filmverk enligt upphovsrättslagen. En film definieras i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial som ett verk som på teknisk väg kan förevisas i form av rörliga bilder. Som filmverk räknas därmed alla slags verk som innehåller rörliga bilder, till exempel filmer, tv-program, musikvideor och reklam. Också videor på nätet är filmverk enligt lag. Videospel och konsolspel däremot anses inte vara filmverk, utan sammanfogade verk eller multimediaprodukter.

Multimediaprodukter har i rättspraxisen ansetts vara konstnärliga eller litterära verk, sammanfogade verk, filmverk eller samlingsverk. En multimediaprodukt som inte överstiger verkströskeln kan få skydd som en databas enligt 49 § i upphovsrättslagen.

 

Filmverk

Som filmverk räknas alla verk som består av rörliga bilder och ljud samt andra verk som uttrycks på ett sätt som kan jämställas med filmning och som överstiger den upphovsrättsliga verkströskeln. Denna definition omfattar såväl traditionellt filmade filmer som verk som visas på tv, inspelas direkt på video och övriga verk tillverkade med hjälp av filmiska metoder. En film definieras ofta som en serie bilder eller en bild- och ljudserie, som vid visning ger intrycket av en rörlig bild – till exempel enskilda ritade bilder som visas efter varandra. Upphovsrättsrådet har bedömt när filmverk överstiger verkströskeln i sitt utlåtande 1998:6

Videospel och konsolspel

Ett videospel och konsolspel är inte enligt upphovsrättsrådet filmverk, utan sammanfogat verk. I sammanfogade verk åtnjuter datorprogrammet skydd som ett litterärt verk, musiken som ett musikaliskt verk och bilderna som bildkonstverk. Varje upphovsman i ett sammanfogat verk bestämmer över den egna andelen skilt från de andra. (Upphovsrättsrådets utlåtande 1992:3 och 2001:15 och 2015:8) Upphovsrättsrådet har i sitt utlåtande bedömt att konsolspel däremot som sammanfogade verk är audiovisuella multimediaprodukter skyddade av upphovsrätten.