6.4.2020

Användning av material i distansundervisning

Många lärare och lärande finner sig nu i en ny situation, där undervisningen helt övergått till distansundervisning på nästan alla årskurser. Det är möjligt att använda mångsidigt material även vid distansundervisning. Man kan dela videor på nätet med lärande genom länkar. Lärare kan kopiera och dela mångsidigt material med Kopiostos kopieringslicens för användning av lärande i en sluten lärmiljö. Nästan alla läroanstalter har Kopiostos kopieringslicens i bruk.

Kopiostos kopieringslicens gör det lättare att arrangera distansundervisning

Läraren kan tack vare kopieringslicensen kopiera och skanna utdrag ur böcker, tidningar och andra publikationer samt från webbplatser och dela dem med sina undervisningsgrupper genom en sluten lärmiljö. Materialet som kopieras kan vara inhemskt eller utländskt.

Läraren kan till exempel kopiera eller skanna aktuella nyhetsartiklar från tidningar eller nätpublikationer eller samla material från olika läroböcker, faktaböcker och webbplatser som stöd för lärandes självständiga arbete. Till exempel en lärare i modersmål och litteratur kan kopiera utdrag ur olika skönlitterära texter medan en bildkonstlärare kan använda material av olika konstnärer och dela dem med sina elever genom en sluten inlärningsplattform för att användas i distansundervisning.

Läraren kan också bifoga kopierat bild- och textmaterial till sitt eget undervisningsmaterial och använda det i undervisningen i en sluten lärmiljö. Kom ihåg att man alltid måste ange upphovsmannens namn och källa på alla kopior på bilder och texter som används!

Det finns massor med material på nätet för undervisning. Man kan länka till dylikt material som är fritt tillgängligt på nätet. Inget tillstånd krävs för direkta länkar.

Man kan också spela in en lektion

Kopieringslicensen möjliggör vid distans- och nätundervisning också att man får spela in utdrag ur böcker och annat material i en inspelning av lektionen. Inspelningen av lektionen får förmedlas som videofilmer till ett annat rum eller laddas upp i en sluten lärmiljö som är tillgänglig för undervisningsgruppen.

Användningen av arbets- och övningsböcker vid distansundervisning

Vid distansundervisning får man kopiera och förmedla den nödvändiga delen av arbets-, övnings- och facitböcker för granskning av uppgiften. Det här betyder att lärande får skicka det svar de gjort åt läraren för granskning, till exempel per e-post eller genom att lagra den i ett slutet närverk, och läraren får kopiera modellsvaret i facitboken och skicka den till lärande. Lärande och läraren ska ha boken i fråga i sin besittning.

Från en arbets- eller övningsbok får man enbart kopiera de delar där svaret har antecknats eller som är nödvändiga för att granska lärandes uppgift. I övriga fall får man inte kopiera arbets-, övnings- eller facitböcker med Kopiostos kopieringslicens.

Läs om den tillåtna mängden kopior och andra licensvillkor på Kopiostos webbplats.

Det är tillåtet att länka videor på nätet

Nätvideor och program och innehåll som är fritt tillgängligt på nätet kan delas med lärande genom länkar, och genom att be lärande att självständigt titta på programmen eller bekanta sig med innehållet. Inget tillstånd krävs för direkta länkar. Läraren kan ge uppgifter som har att göra med innehållet eller videorna, och man kan diskutera dem tillsammans med hjälp av distansarbetsverktyg.

Det är tillåtet att länka till webbmaterial som är på nätet med tillstånd av rättsinnehavaren. Dylika är till exempel Yle Arenans samlade video-, audio- och textmaterial. Det är tillåtet med länkning där lärande flyttas direkt till den ursprungliga sidan för att se på videon när de klickar på länken. Upphovsrättsinnehavare kan också ha tillåtit att videon bäddas in.

Med användningslicensen för tv-program som Utbildningsstyrelsen anskaffat får läraren visa inhemska program från Yle Arenan och Arkivet i undervisningen samt spela in tv-program i undervisningssyfte från kanalerna Yle TV1, Yle TV2, MTV3, Yle Tema & Fem. Inspelningen kan till exempel sparas på läroanstaltens egen server och sedan länkas till eleven. Det är inte tillåtet att spela in program från Yle Arenan eller Arkivet, men man kan länka till dem och dela länkarna till dem åt lärande i distansundervisningen.

Kopieringslicensen finns vid nästan alla läroanstalter

Utbildningsstyrelsen har skaffat licensen för kopiering och användning av tv-program inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen, gymnasieutbildningen och utbildningen som leder till en yrkesinriktad grundexamen. Högskolor och universitet, inklusive öppna universiteten och öppen högskoleutbildning samt fortbildning har också kopieringslicens i bruk. Även flesta övriga läroanstalter har skaffat en kopieringslicens från Kopiosto. Du kan kontrollera med din egen läroanstalt eller av Kopiostos kundtjänst om din egen läroanstalt har en kopieringslicens.

Tillbaka