III PUBLICERING OCH BEDÖMNING AV DET EGNA VERKET

4. Publicering av verket

 1. VAL AV PUBLICERINGSKANAL

  Fundera på var och hur du ska visa upp ditt verk, var det bör publiceras och varför just där.

 1. UPPHOVSRÄTT TILL DET EGNA ARBETET

  Du kan få upphovsrättsskydd för en text, en bild, ett musikstycke eller en video som du skapat eller något annat verk som är resultatet av skapande arbete. Upphovsrättsskyddet innebär att ingen annan får använda eller publicera ditt verk utan ditt tillstånd. Om du exempelvis inte vill att ett arbete som du gjort eller ett fotografi som du tagit ska publiceras eller delas på internet, får det inte publiceras exempelvis i läroanstaltens publikationer eller delas på nätet eller i sociala medier. Om upphovsmannen till ett verk är minderårig behöver man också tillstånd från vårdnadshavarna för att använda verket.

  Upphovsrätten uppstår automatiskt när verket är klart. Den kräver inte användning av copyright-symbolen eller registrering. Upphovsrätten är i kraft i 70 år efter upphovsmannens död. Därefter får verket användas utan tillstånd.

  Alla typer av verk skyddas dock inte av upphovsrätten. Ett verk måste vara tillräckligt självständigt och originellt för att skyddas av upphovsrätten. Det måste alltså överskrida verkströskeln.

  Mer information om upphovsrätten finns på webbplatsen Kopiraitti.fi.

 1. KONTROLL AV PUBLICERINGSTILLSTÅND

  Om du har använt verk av andra i ditt arbete bör du kontrollera att du har alla nödvändiga tillstånd för användning och publicering.

  Information om användningstillstånd och upphovsrätt finns i Kopiraittila skolas minneslista för projektarbeten och på webbplatsen Kopiraitti.fi.

  Du kan också kontrollera vilka tillstånd som behövs med hjälp av Minneslistemaskinen.