UPPHOVSRÄTTEN, INTERNET OCH SOCIAL MEDIA

Innan du publicerar fotografierna, tänk först efter om du skulle vilja att en motsvarande bild på dig själv skulle publiceras.

Be om tillstånd att publicera fotografierna av de personer som syns på fotografierna.