EGET ARBETE, EGNA RÄTTIGHETER

Upphovsmannen bestämmer hur hans eller hennes verk får användas.