kopiraittila-sv-skaffa-information-sv | 2. Skaffa information