Nyheter - 2021

16.8.2021

Boka kostnadsfri utbildning om upphovsrätt för din läroanstalt

Hur beaktar man upphovsrätterna i undervisningen? Varifrån kan jag bifoga bilder till mitt eget undervisningsmaterial eller bakgrundsmusik till ett videoprojekt? Vi kommer gärna till er läroanstalt för att hålla en utbildning för lärarna eller eleverna, för era utbildningsdagar eller andra tillfällen. Kopiostos utbildningar är kostnadsfria för läroanstalter.

Läs mera
9.8.2021

Lär er färdigheter om upphovsrätt!

Har du redan testat hur snabbt du kombinerar rätt upphovsrättsorganisation och uppgift i minnesspelet Upphovsrättsorganisationer? Eller hur artisten Jami klarar dina stjärnval? Detta och mycket annat material finns på Kopiraittila.

Läs mera
18.6.2021

Lärotips: Gör miniskådespel eller minifilmer

Den ena är en berömd youtubare, den andra en känd författare, och den tredje för sin del en ivrig fan. Med Kopiraittilas helt nya Skådespelmaskinen får eleverna leva sig in i världen för den kreativa branschens proffs.

Läs mera
18.6.2021

Fråga en expert: Hur kan en studerande använda bilder i sitt examensarbete?

Vi frågade Kopiostos advokat Sini Kauppila, hur kan en studerande använda bilder i sitt examensarbete?

Läs mera
18.6.2021

Fråga en expert: Kan jag göra uppgifter för en ordlista om ett stycke i en språklärobok vi använder med uppgifter i t.ex. Kahoot! eller Quizlet?

Vi frågade Johanna Haapiainen-Makkonen, juridisk expert på Finlands förlagsförening, om ordlistan i den språklärobok som används av klassen kan användas för uppgifter t.ex. Kahoot! eller Quizlet?

Läs mera
18.6.2021

Lärotips: Boktrailers för att behandla det lästa innehållet på mångsidigt sätt

Är eleverna trötta på att behandla böcker med prov, diskussion och genom att skriva? Som lärotips denna gång erbjuder vi anvisningar för ett annorlunda arbetsformat, för boktrailers!

Läs mera
18.6.2021

Fråga en expert: Får jag bifoga textutdrag som citat till mina provfrågor eller övningsuppgifter när jag uppger källan ordentligt?

Vi frågade Sanastos jurist Juha Pihlajaniemi, om textutdrag kan bifogas till provfrågor eller övningsuppgifter som citat. Räcker det att uppge källan ordentligt i samband med utdraget?

Läs mera
17.6.2021

Fråga en expert: får uppgifterna i arbetsboken projiceras på en vägg med en dokumentkamera?

En språkläraren ställde frågan om kommunen eller utbildningsanordnaren inte skaffar läroböcker till eleverna, får läraren projicera uppgifterna från sin egen arbets- eller lärobok på väggen och sedan skulle eleverna göra uppgiften i häftet. Vi frågade Kirsi Salmela, Kopiostos licensansvariga, om detta är tillåtet.

Läs mera
17.6.2021

Lärotips: Designa ditt eget upphovsrättsspel

Kan man lära sig upphovsrätt genom att skapa något själv? Kan spel, informationshämtning och egenproduktion kombineras med undervisning i färdigheter om upphovsrätt? Att spela är ett roligt och effektivt sätt att lära sig något nytt.

Läs mera
17.6.2021

Fråga en expert: Får vi lyssna på poddsändningar eller talböcker på en lektion?

Vi frågade Kopiostos advokat Sini Kauppila om man får lyssna på poddsändningar eller talböcker på en lektion.

Läs mera
17.6.2021

Fråga en expert: Kan jag kopiera enskilda uppgifter från en lärobok till i mitt eget läromedel i en sluten inlärningsplattform?

Vi frågade Johanna Haapiainen-Makkonen, juridisk expert på Finlands förlagsförening, om uppgifter i läroböcker får kopieras till en sluten inlärningsplattform eller till sitt eget läromedel? Och hur är det om jag ändrar uppgifterna lite och inte kopierar dem ord för ord?

Läs mera
17.6.2021

Lärotips: Mångsidigt lärande med ett tecknat projekt

För många skolelever är tecknade serier bekanta i någon form, antingen tryckta eller digitala. Men hur är de gjorda? Med Kopiraittilas anvisningar och tips av författarna till tecknade serier kan eleverna skapa sina egna tecknade serier.

Läs mera
17.6.2021

Upphovsrättsmysterierna som ett QR-kodspel

De gamla filmrullarna har försvunnit från museet, och en upphovsrättsriddare kommer till Kopiraittila för att reda ut brott. Vad är det för konstiga saker som händer i Kopiraittila? Lös Kopiraittilas mysterier och lär dig samtidigt om upphovsrätt med hjälp av QR-kodfrågesporten.

Läs mera
17.6.2021

Kopiraittilas innehåll för högskolor som hjälp till att skriva examensarbeten

Varför behövs en källreferens för det här? Kan jag använda den här bilden i mitt arbete? Hur citerar jag korrekt? Kopiraittila har innehåll även för högskolestuderandes behov.

Läs mera
17.6.2021

Fråga en expert: Får jag använda bilder som tagits av andra eller delar av dem i ett digitalt fotocollage?

Får jag använda bilder som tagits av andra eller delar av dem i ett digitalt fotocollage?

Läs mera
17.6.2021

Lärotips: Upphovsrättskompetens i ett internationellt eTwinning-projekt

Upphovsrättsfrågor blir ofta aktuella i samband med olika projekt. Hos Kopiraittila finns tips, minneslistor och källkommentarmodeller som gör det lättare att lära sig upphovsrätt. Projektet kan också genomföras som ett internationellt eTwinning-projekt.

Läs mera
17.6.2021

Fråga en expert: vilka innehåll kan jag visa med en inspelning av en undervisningssituation?

Vad ska jag tänka på när jag gör en inspelning av en undervisningssituation eller streamar en undervisningssituation på distans till eleverna? Finns det några begränsningar för vilka innehåll jag kan visa på inspelningen? Är det skillnad mellan att publicera en inspelning öppet på nätet eller på en stängd plattform?

Läs mera
9.4.2021

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom den grundläggande konstutbildningen – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Utbildningsstyrelsen har ingått avtal med Kopiosto och APFI, intressebevakningsorganisation för producenterna inom den audiovisuella branschen, om tillstånd att använda material som skyddas av upphovsrätt i utbildningen och småbarnspedagogiken år 2021. Licenserna omfattar kopiering av material och visande av tv-program i undervisningen.

Läs mera