11.2.2021

Sanasto edustaa kirjailijoita ja kääntäjiä

Sanaston brändikuva

Sanasto ry on vuonna 2005 perustettu kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa tällä hetkellä yli 13 000 kirjallisuuden tekijää. Sanastoon kuuluvat tekijät ovat kaunokirjailijoita, tietokirjailijoita, kääntäjiä, runoilijoita ja oppikirjailijoita.

Järjestön tehtävänä on valvoa ja kehittää kirjallisuuden tekijöiden oikeuksia ja edistää Suomessa julkaistun kirjallisuuden edellytyksiä ja tunnettuutta. Sanasto kerää ja tilittää tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden jälkikäytöstä ja neuvoo tekijänoikeuskysymyksissä. Lisäksi keskeinen osa Sanaston toimintaa on yhteiskunnallinen vaikuttaminen muun muassa pitämällä yhteyttä päättäjiin sekä tekemällä lausuntoja ja aloitteita, jotta kirjallisuuden tekijöiden asema parantuisi.

Toiminnassaan Sanasto pyrkii siihen, että kirjallisuuden tekijöillä olisi mahdollisuus elää työllään ja luoda uusia teoksia. Se, että tekijöiden oikeuksia valvotaan heidän puolestaan, vapauttaa tekijöiltä aikaa luovan työn tekemiseen. Sanasto myöntää tekijöiden puolesta kirjallisuuden tekijänoikeuslupia ja tilittää tekijöille tekijänoikeuskorvauksia teosten käytöstä. Yksi isoimmista korvauslajeista on kirjastolainaamisesta tekijöille tilitettävä lainauskorvaus, jonka saamiseksi pohjoismaiselle tasolle Sanasto teki määrätietoisen vaikuttamiskampanjan vuosina 2011–2016.

Käyttölupia kirjallisuuden käyttöön

Kirjallisuuden käyttäjät voivat hakea luvat eri tekijöiden teosten käyttöön Sanaston kautta, mikä helpottaa lupien hankkimista. Sanastosta voi hakea lupia kirjallisuuden julkiseen esittämiseen, radio- ja tv-käyttöön, tekstien painattamiseen uusiin julkaisuihin tai materiaaleihin sekä kirjallisuuden käyttämiseen näyttelyssä. Sanasto pyrkii toiminnassaan myös kehittämään ratkaisuja kirjallisuuden käyttötilanteisiin, jotta lupien hankkiminen olisi sujuvaa ja tekijöille oikeudenmukaista.

Vinkkejä kirjallisuuden käyttöön opetuksessa

Sanasto haluaa edistää lukemista ja kirjallisuuden käyttöä kouluissa sekä edistää tekijänoikeustuntemusta. Sanaston verkkosivuilla on luettavissa tiivis opettajille suunnattu vinkkiartikkeli kirjallisuuden käytöstä, jossa eritellään minkälaisissa koulumaailman tilanteissa tarvitaan kirjallisuuden käyttölupa. Lisäksi Sanaston muita tekijänoikeustietoutta käsitteleviä verkkoartikkeleita voi käyttää hyödyksi tekijänoikeuksiin perehdyttäessä. Sanaston tekstimuodossa ja videoina julkaistut tekijähaastattelut puolestaan avaavat kirjailijoiden ja kääntäjien työskentelyä.

Sanaston kokemuksen mukaan oppilaitoksissa tekijänoikeudet huomioidaan hyvin. Kirjallisuuden käytön kannalta oppilaitosten on hyvä kerrata esimerkiksi kirjallisuuden julkiseen esittämiseen liittyvät säännöt ja esittämistä koskevan opetuspoikkeuksen rajat. Pääsääntöisesti kirjallisuuden julkiseen esittämiseen tulisi aina hankkia lupa teoksen tekijältä. Teosten esittäminen on kuitenkin sallittua osana opetusta. Opettaja voi siis lukea kirjaa oppilailleen oppitunnilla ilman tekijältä saatua erillistä lupaa. Jos taas kouluissa järjestetään tilaisuuksia, joihin voi osallistua myös ulkopuolisia henkilöitä (esimerkiksi kevätjuhla), ei julkista esittämistä koskeva opetuspoikkeus sovellu, vaan käyttöön tulisi lähtökohtaisesti hankkia lupa tekijältä.

Lisätietoja www.sanasto.fi

Takaisin