24.10.2018

Peruskouluissa ja lukioissa käytetään yhä useammin digitaalista aineistoa

Kopioston ja Opetushallituksen tuore selvitys osoittaa, että internetistä löytyvää aineistoa kopioidaan ja käytetään opetuksessa runsaasti. Peruskouluissa ja lukioissa jaetaan paperikopioita ja tulosteita kuitenkin edelleen enemmän kuin digitaalisia aineistoja.

Kopiointi on muuttunut peruskouluissa ja lukioissa

Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopioiminen ja käyttö peruskouluissa ja lukioissa on kokonaisuudessaan lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Teosten kopiointi ja käyttö siirtyvät yhä enenevässä määrin myös digitaaliseksi.

Kopioitua aineistoa kuitenkin jaetaan oppilaille yhä eniten paperisena: peruskoulun ja lukion opettaja valokopioi otteita painetuista julkaisuista keskimäärin 35 kertaa ja skannaa 5 kertaa vuodessa. Internetaineistoja peruskoulun ja lukion opettaja puolestaan tulostaa keskimäärin 22 kertaa ja kopioi tai tallentaa 9 kertaa vuodessa.  Sähköisten oppimisympäristöjen ja kurssialustojen yleistyminen kouluissa ja oppilaitoksissa helpottaa digitaalisten aineistojen käyttöä ja jakamista. Kopioitua ja skannattua digitaalista aineistoa liitetään osaksi omaa opetusmateriaalia sekä jaetaan oppilaille sähköisillä oppimisalustoilla.

Etenkin skannaaminen on aikaisempiin kopiointiselvityksiin nähden kasvanut rajusti. Muutos selittyy osaksi sillä, että uusin selvitys huomioi tarkemmin opettajien aikaisemmin skannaaman aineiston uudelleen käyttöä: selvityksen mukaan tällaisen arkistoaineiston osuus kaikista skannaamalla tehdyistä kopioista on yli puolet. Aikaisemmissa selvityksissä tämä skannatun arkistoaineiston uudelleen käyttö esimerkiksi osana uutta opetusmateriaalia ei ole tullut huomioiduksi kopioinnin määrissä.

Myös digitaalisen aineiston tulostaminen on kasvanut aikaisemmasta. Tulostamisen määrän kasvuun vaikuttaa osaltaan se, että opettaja tulostaa yhdellä kerralla enemmän sivuja ja jakaa ne suuremmalle oppilasjoukolle kuin aikaisemmin. Mutta toisaalta myös digitaalisten oppimateriaalien ja verkkoaineistojen määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Opettajanoppaat ja monet muut oppimateriaalit ovat muuttuneet täysin digitaalisiksi. Näistä kuitenkin tulostetaan paljon materiaalia opetuskäyttöön.

Mitä kopioidaan?

Painetuista julkaisuista kopioiduimpia ovat erilaiset oppimateriaalit, kuten opettajan oppaat, oppikirjat, sekä työ- ja harjoituskirjat. Myös sanomalehtiä sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kopioidaan opetusta varten.

Internetistä opettajat kopioivat eniten kaupallisten oppimateriaalikustantajien tai yksityishenkilöiden – esimerkiksi toisten opettajien – laatimaa materiaalia sekä kuvamateriaalia, kuten piirroskuvia ja valokuvia. Kopioituja kuvia ja tekstiotteita liitetään osaksi omaa opetusmateriaalia sekä jaetaan oppilaille paperilla tai digitaalisesti.

Tutkimuksen toteutus

Kopiosto ja Opetushallitus selvittivät painettujen julkaisujen ja internetaineiston kopiointia, jakamista ja esittämistä peruskouluissa ja lukioissa. Selvitys toteutettiin internetkyselynä kevään 2018 aikana. Kyselyyn vastasi 2 582 peruskouluissa ja lukioissa työskentelevää henkilöä, joista suurin osa oli opettajia.

Lähteet:

Jan-Otto Malmberg: Peruskoulut ja lukiot. Julkaisujen kopiointi ja jakaminen 2017-2018. 26.6.2018.

Takaisin