oppilaitosluvat-verkkoon_2019-08-12 | Oppilaitosten kopiointilupa mahdollistaa monenlaisten tekijänoikeuden alaisten sisältöjen käytön opetuksessa