16.8.2019

Oppilaitosten kopiointilupa mahdollistaa monenlaisten tekijänoikeuden alaisten sisältöjen käytön opetuksessa

Opetushallitus on hankkinut oppilaitoksille tv-ohjelmien käyttöluvan sekä kopiointiluvan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen sekä valmentavaan ja ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen.

Lue alta, mitä kopiointilupa ja tv-ohjelmien käyttölupa mahdollistavat opetuksessa ja mitkä asiat jäävät lupien ulkopuolelle.

 

TV-ohjelmien käyttölupa sallii tiettyjen kanavien ohjelmien esittämisen opetuksessa

Tv-ohjelmien käyttöluvalla opettaja saa esittää opetuksessa kotimaisia ohjelmia Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta sekä tallentaa tv-ohjelmia opetuskäyttöä varten Yle TV1 -, Yle TV2 -, MTV3- ja Yle Teema & Fem -kanavilta. Ohjelmien tallentaminen Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta ei ole sallittua.

Elokuvien ja verkkovideoiden esittämiseen opettajan tai oppilaitoksen tulee hankkia tai pyytää erillinen lupa oikeudenomistajilta, eli videon tekijöiltä, julkaisijalta tai elokuvan tuotantoyhtiöltä. Elokuvien esittämiseen voi hankkia luvan ulkomaisten elokuvien osalta M&M Viihdepalvelu Oy:stä ja kotimaisten elokuvien osalta APFI ry:ltä.

Verkkovideoiden, kuten YouTube-videoiden, esittäminen on voitu sallia esim. Creative Commons -lisenssillä, joka näkyy videoklipin alla olevassa infokentässä. Luvan tällaisten videoiden esittämiseen voi pyytää myös suoraan videon tekijänoikeuden haltijoilta.

Kopiointiluvalla lisämateriaalia opetukseen

Kopiointilupa mahdollistaa painettujen julkaisujen osittaisen kopioimisen ja digitoimisen, digitaalisen aineiston tulostamisen sekä verkkoaineiston kopioimisen ja käytön opetuksessa. Kopiointiluvalla opettaja ja oppilas voivat valokopioida tai skannata osia kotimaisista ja ulkomaisista kirjoista, lehdistä tai muista julkaisuista vaikkapa lisämateriaaliksi opetukseen tai osaksi omaa materiaalia ja projektityötä. Oppilaat voivat esimerkiksi kopioida kuvia netistä projektitöihinsä. Opettaja puolestaan voi esimerkiksi skannata sivuja kirjailijan eri kirjoista ja antaa opiskelijoille tehtäväksi vertailla eri tyylilajeja tai eri aikakausien kirjoituksia.

Kuvia ja tekstiaineistoja saa kopioida ja tulostaa kotimaisilta ja ulkomaisilta verkkosivuilta kunhan kopioitava aineisto on verkkosivuilla luvallisesti ja vapaasti saatavilla. Jos aineisto on maksullista tai aineistoa koskee jokin lisenssi, kuten Creative Commons -lisenssi, saa aineistoa käyttää sen omien lisenssi- ja käyttöehtojen mukaisesti.

Oppilaitosten kopiointiluvalla saa kopioida ja skannata myös nuotteja ja laulujen sanoituksia. Laulun sanat tai nuotit voi skannata esimerkiksi musiikin oppikirjasta tai nuottivihkosta ja heijastaa luokan seinälle tai koulun juhlassa juhlasalin seinälle.

Kopioidun aineiston voi jakaa oppilaille monisteina, liittää osaksi omaa materiaalia tai oppilaiden projektitöitä sekä tallentaa opetusryhmän saataville suljettuun verkkoon. Muistathan, että käytettyjen kuvien ja tekstien yhteyteen tulee aina merkitä tekijän nimi ja lähde!

Katso sallitun kopioinnin määrät ja muut lupaehdot Kopioston verkkosivuilta.

Teosten muuntelu ja käännökset auttavat oppimateriaalin hiomisessa

Oppilaitosten kopiointilupa kattaa teosten kääntämisen ja vähäisen muuntelun opetustilanteessa. Opettaja voi esimerkiksi käyttää ulkomaisia lehtiartikkeleita käännösharjoitusten tekemiseen opetustilanteessa tai muokata artikkelia helpommaksi kielten oppitunnille tai koetehtävää varten.

Kuvaan ja tekstiin voi myös lisätä korostusmerkkejä, nuolia tai ympyröitä selkeyttämään tai hahmottamaan opetettavaa asiaa.

Opettajan oma tekijänoikeus

Jos opettaja laatii luentomonisteen, PowerPoint-esityksen tai muuta opetusmateriaalia, jonka kokonaisuus ylittää teoskynnyksen, hänelle syntyy siihen tekijänoikeus. Yksittäinen esityskalvo ei välttämättä ylitä teoskynnystä, mutta kalvosarja kokonaisuutena voi saada teossuojaa, jos se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Opettaja päättää, millä ehdoilla hän antaa tekemänsä materiaalin toisten käyttöön.

Myös oppilaat saavat omille töilleen tekijänoikeussuojaa. Oppilaiden töiden käyttöön, esimerkiksi kuvaamiseen ja jakamiseen sosiaalisessa mediassa tai koulun verkkosivuilla, tarvitaan oppilaan ja alaikäisten osalta myös huoltajien suostumus.

Lisää tietoa  opettajan ja oppilaan tekijänoikeudesta löytyy Kopiraittilasta.

Kaikki tarvittava tekijänoikeustieto Kopiraittilasta

Tietoa tekijänoikeuksista ja oppilaitosten käyttöluvista löytyy Kopiraittilasta Tekijänoikeuden ABC- ja Aineistojen käyttö-osioista. Kopiraittilassa on myös pelillistä ja muuta pedagogista materiaalia tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen.

www.kopiraittila.fi

Takaisin