19.1.2022

Oppikirjoja tehdään intohimolla ja yhteistyöllä

Matematiikan Tuhattaituri-oppikirjasarjaa (Otava) tehneet Maria Salminen ja Pirita Perälä iloitsevat vaihtelusta, jota kirjojen tekeminen tuo opettajan työhön. Samalla opettamiseen saa uutta näkökulmaa.

Opettajat Maria Salminen ja Pirita Perälä ovat tehneet matematiikan oppikirjoja jo yhdeksän vuotta. Alun perin innostus oppikirjojen tekoon syntyi intohimosta matikkaan sekä halusta kehittää sen opetusta.

”Olen aina pyrkinyt kehittämään omaa pedagogiikkaa ja löytämään itselle sopivan tavan tehdä asioita. Samalla tulee luotua uutta. Pääsee miettimään asioita uudella tavalla tai kehittelemään uusia juttuja, jotka toimisivat entistä paremmin opetuksessa”, Perälä sanoo.

”Kun on pitkään tehnyt opettajan työtä, onhan se mahtavaa, että rinnalla voi tehdä tällaista erilaista työtä”, Salminen toteaa.

Opettaja ja oppikirjojen tekijä Maria Salminen. Kuva: Noora Slotte / Studio P.S.V.

Opettajina Perälä on työskennellyt 11 ja Salminen 30 vuotta. Tällä hetkellä molemmat ovat vapaalla opettamisesta, ja he keskittyvät uuden kirjasarjan tekemiseen.

”Olisi liian raskasta, jos koko ajan tekisi täysipäiväistä opettajan työtä ja työstäisi kirjoja”, Salminen toteaa.

Vaikka oppikirjojen tekeminen vaatii paljon työtä, molemmat kertovat saaneensa siitä myös uusia näkökulmia omaan opettamiseen. He ovat tehneet oppikirjoja yleensä 4–6 opettajan työryhmissä. Tällöin uutta oppii myös eri erikoistumisalueilta, kuten erityisopettajilta.

Kirjailijalla toimeentulo muodostuu eri tavalla kuin opettajan työssä, sillä tulot tulevat monesti vasta teoksen valmistumisen jälkeen. Pääosin toimeentulo perustuukin kirjojen myynnistä tuleviin tekijäpalkkioihin, minkä lisäksi työskentelyyn voi hakea apurahaa. Perälä ja Salminen ovat saaneet Suomen tietokirjailijoiden apurahaa, joka rahoitetaan Kopioston keräämillä kopiointikorvauksilla.

Kirjojen tekemisen myötä Perälä ja Salminen arvelevat kiinnittävänsä enemmän huomiota tekijänoikeusasioihin myös opetustyössään.

”Tekijänoikeudesta on tullut paljon henkilökohtaisempi asia. Nyt ymmärtää paremmin myös omat oikeutensa”, Perälä pohtii.

Opettaja ja oppikirjojen tekijä Pirita Perälä. Kuva: Liisa Karling / Studio Karling

Laadukas oppimateriaali vaatii laajaa yhteistyötä

Oppikirjojen tekemiseen sisältyy paljon muutakin kuin kirjoittamista. Aluksi uusi kirjasarja konseptoidaan kustantajan kanssa: määritellään tavoitteet ja raamit sisällölle sekä perehdytään opetussuunnitelmaan ja tutkimuksiin.

Tämän pohjalta valitaan sisällöt kunkin vuosiluokan kirjoihin. Erityisesti matematiikan kirjojen on tärkeä edetä loogisesti siten, että aiemmin opittu on pohjana uuden asian oppimiselle. Tämän jälkeen alkaa varsinainen käsikirjoitusvaihe, jossa kirjoittajat työskentelevät niin yksin kuin työpareina. Käsikirjoituksia työstetään aina myös koko työryhmän kesken.

”Käsikirjoittamisvaiheessa osaa tehtävistä testataan oppilailla. Lisäksi kustantaja lähettää käsikirjoitukset lausunnonantajaopettajille, jotka sitten kommentoivat käsikirjoitusta ennen kuin se menee taittoon. On mahtavaa, että kentältä tulee suoraan ideoita”, Perälä kertoo.

“Jo 1.–2.-luokkalaisiltakin saa todella hyvää palautetta. Lapset joskus toteavat, että tämän voi laittaa kirjaan, tämä on hyvä tehtävä tai tätä en ymmärtänyt heti”, Salminen kuvailee. ”Käsikirjoitusvaiheessa kannattaa testata niin paljon kuin mahdollista.”

Fyysisten oppikirjojen rinnalla tehdään myös digiopetusaineistot. Lisäksi välillä toteutetaan opetusvideoita, joiden käsikirjoittaminen kuuluu oppikirjailijan työhön nykyään yhä useammin.

Kirjojen tekemisessä on mukana monia muita tekijöitä opettajien työryhmän ja kustannustoimittajan lisäksi. Esimerkiksi kirjan kuvittajalla ja taittajalla on tärkeä rooli. Kirjojen kuvitus toteutetaan niin, että opettajat suunnittelevat kuvakäsikirjoituksen ja antavat ideoita, minkä pohjalta kuvittajat toteuttavat varsinaiset kuvat.

“Esimerkiksi matematiikassa kuvituksella ja ulkoasulla on suuri merkitys sille, miltä opiskelu tuntuu. Tärkeää ei ole vain ne tehtävät, vaan kokonaisuus”, Salminen kiteyttää.

Tällä hetkellä Salminen ja Perälä työstävät uutta Oivaltaja-kirjasarjaa (Otava). Siinä kantavana ajatuksena on, että materiaali sopisi mahdollisimman moneen eri työtapaan ja erilaisille oppilaille.

”Yksi laadukkaan oppimateriaalin ominaisuus on, että opettaja pystyy mukauttamaan sen omaan pedagogiikkaansa ja omille oppilailleen”, Perälä sanoo.

Teksti: Iina Saarinen ja Mikko Löyttyniemi

Takaisin