9.12.2020

Opetusvinkki: Kopiraittilan korkeakoulun sisällöt avuksi opinnäytetöiden tekemisessä

Miksi tähän tarvitaan lähdeviite? Voinko käyttää tätä kuvaa työssäni? Miten siteeraan oikein? Kopiraittilassa on sisältöä myös korkeakouluopiskelijoiden tarpeisiin.

Kopiraittilan korkeakoulusta löytyy opiskelijoille räätälöityä tekijänoikeustietoa vaivattomasti lähestyttävässä muodossa. Sisällöistä on hyötyä yleisen tekijänoikeustietouden kasvattamiseksi, mutta myös opinnäytetöiden tai kandiseminaarien oheismateriaaliksi.

Materiaalit voi ottaa avuksi esimerkiksi kevään tutkielmaseminaareihin, joissa opiskelijoilla riittää kysyttävää siitä, mitä saa lainata ja miten.

Informaatio on jaettu viiteen osioon, joiden kunkin lopuksi opittua testataan tietovisalla. Kun kaikki osiot on hyväksytysti suoritettu, opiskelija voi hakea itselleen Tekijänoikeusekspertti-osaamismerkin. Merkkejä on tänä vuonna suoritettu yhteensä jo 3 200.

Materiaaleja voi esimerkiksi suosittaa vapaavalintaisesti tutustuttavaksi tai osaamismerkin suorittamisen voi sisällyttää seminaarikurssin vaatimuksiin.

Materiaalin läpikäymiseen kuluu noin 1–2 tuntia, joten se ei opiskelijalle tuota paljoakaan lisäkuormitusta. Päinvastoin, tekijänoikeusasioiden opettelemiseen käytetty aika saattaa vähentää käytännön tiedonhankinta- ja kirjoitustyöhön kuluvaa aikaa.

Lue lisää täältä! Muita opetusvinkkejä kaikille koulutusasteille löydät puolestaan täältä.

Teksti: Leo Taanila

Takaisin