Kilpailut

Tee oma tekijänoikeuspeli

Kopiosto järjestää yläkoululaisille kilpailun, jossa oppilaat tekevät oman tekijänoikeuspelin. Osallistumisaika on 1.2.–25.3.2022.

Kilpailussa tulee toteuttaa peli, jota pelaamalla opitaan tekijänoikeuksiin liittyviä asioita. Näitä voivat olla esimerkiksi yhteisteoksen tekijänoikeus, yksityinen käyttö, julkinen esittäminen, musiikin liittäminen videoon, lähdemerkinnät, CC-lisenssi, oppilaitosten kopiointilupa, valokuvan tekijänoikeus, tekijänoikeuden voimassaolo, taideteosten kuvaaminen tms.

Pelin suunnittelussa ja toteutuksessa voi hyödyntää Kopiraittilassa olevaa työpajaa
Oman tekijänoikeuspelin tekeminen

Osallistujat edustavat kilpailussa omaa luokkaansa. Samalta luokalta voi osallistua useammallakin pelillä.

Voittaja (luokka) arvotaan parhaiden pelien kesken. Peleissä arvioidaan mm. käyttöönoton helppoutta, ohjeistuksen selkeyttä ja opittavia tekijänoikeudellisia sisältöjä.

Palkintona on luovan työn tekijän vierailu voittaneelle luokalle koululla. Toteutuksesta sovitaan tarkemmin kilpailun voittaneen luokan kanssa.

Pelejä ei julkaista, ellei tekijöiden kanssa muuta sovita.

Kilpailun säännöt

1. Kilpailun esittely

Kopiosto järjestää kilpailun Tee oma tekijänoikeuspeli.

Tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan, mitä tekijänoikeus tarkoittaa teosten tekijöille – myös oppilaille itselleen – ja miten voimme huomioida tekijänoikeudet omassa toiminnassamme teosten käyttäjinä.

2. Osallistujat

Kilpailu on avoin kaikille 7.–9. -luokkalaisille. Tekijänoikeuspeli voidaan tehdä yhdessä koko luokan kanssa tai pienissä ryhmissä. Luokka saa osallistua kilpailuun useammalla työllä, mutta samat oppilaat voivat osallistua kilpailuun vain yhdellä työllä. Opettaja lähettää kilpailuun osallistuvat työt tai niiden kuvaukset sähköisellä palautuslomakkeella.

3. Tekijänoikeuspeliä koskevat vaatimukset

Tekijänoikeuspelin toivotaan olevan hyvin ohjeistettu, helposti pelattava ja pelaajien tekijänoikeustietoutta lisäävä. Toteutustapaa ei ole rajoitettu, mutta pelin tulee olla pelattavissa kouluolosuhteissa pienissä ryhmissä. Pelin keston kannattaa siis olla noin 15–30 minuuttia.

Tekijänoikeuspelejä, joissa on loukkaavaa tai syrjivää sisältöä, ei hyväksytä mukaan kilpailuun.

Tekijänoikeuspeli ei saa loukata ns. kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Kilpailun järjestäjätaho ei vastaa ns. kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka koskevat mitään osaa kilpailuun lähetetystä tuotoksesta.

4. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestäjä on Kopiosto.

5. Kilpailuaika

Kilpailutöitä voi palauttaa 1.2.-25.3.2022.

6. Kilpailuun lähetettyjen pelien tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet tekijänoikeuspeliin säilyvät tekijällä/tekijöillä.

Pelien mahdollisesta julkaisemisesta sovitaan tekijän/tekijöiden kanssa erikseen. Kilpailun järjestäjällä on kuitenkin oikeus kertoa kilpailun voittajasta ja kilpailuun lähetetyistä peleistä sekä julkaista niistä lähetettyjä kuvia omissa tiedotuskanavissaan kilpailua koskevassa viestinnässä.

Kilpailuun osallistujien tulee vahvistaa kilpailutyötä lähettäessään, ettei työssä ole loukattu kenenkään tekijänoikeutta.

7. Palkinto ja voittajan valinta

Kopiosto valitsee parhaimmiston kilpailuun lähetetyistä peleistä ja arpoo niiden joukosta voittajan. Peleissä arvioidaan mm. käyttöönoton helppoutta, ohjeistuksen selkeyttä ja opittavia tekijänoikeudellisia sisältöjä.

Palkintona on luovan työn tekijän vierailu koululla. Vierailun toteutus, kuten ajankohta ja sisältö, sovitaan tarkemmin voittaneen työn lähettäneen opettajan kanssa.

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa palkittavan luokan yhteyshenkilölle henkilökohtaisesti, ja kilpailun voittajat julkaistaan Kopioston ja Kopiraittilan verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

8. Kilpailun muuttamista ja keskeyttämistä koskeva oikeus

Kilpailun järjestäjällä on olosuhteiden niin vaatiessa oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä tai keskeyttää kilpailu.