14.1.2021

Opettaja, tunne oikeutesi!

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Jos opettaja luo materiaalia, on tärkeää, että opettaja tunnistaa itsensä luovan työn tekijänä ja tuntee omat oikeutensa.

Opettajan perustehtäviin kuuluu opettaminen. Tätä ydintehtävää varten opettajat saavat erinomaisen ja monipuolisen koulutuksen. Opettajat voivat laatia oppimateriaalia omaan käyttöönsä – ja miksei muidenkin, kunhan siitä sovitaan aina erikseen.

Opettamiseen kuuluu myös opettajan vapaus päättää siitä, miten opetus käytännössä järjestetään ja toteutetaan, sekä mitä materiaaleja opetuksessa käytetään. Opettaja voi käyttää valmista oppimateriaalia tai mikäli tarpeen, laatia myös omaa oppimateriaalia opetustaan varten.

Tekijänoikeus syntyy tekijälle

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus syntyy aina tekijälle, sille, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Se, että opettajalle on varattu työaikaa oppimateriaalin valmistamiseen ei tarkoita sitä, että tekijänoikeus syntyisi laista poiketen jollekin muulle kuin tekijälle.

Tekijänoikeus ei siirry työnantajalle myöskään palvelussuhteen perusteella. Työantaja ei voi pelkästään palvelussuhteen perusteella käyttää opettajan laatimaa materiaalia. Opetusalan vakiintuneen käytännön mukaan, työantajan tulee sopia opetusmateriaalin käyttöön liittyvistä oikeuksista ja niistä saatavasta kohtuullisesta korvauksesta.

Tekijänoikeuksista kannattaa sopia kirjallisesti

Tekijänoikeuden luovutussopimukselle ei ole määrämuotoa. Sopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti ja tapauskohtaisesti. Kun on mustaa valkoisella, voidaan välttyä mahdollisilta riitatilanteilta ja epäselvyyksiltä.

Monia opettajia on velvoitettu työsopimuksessa tai sen liitteessä luovuttamaan työantajalle kaikki taloudelliset oikeudet, mukaan lukien muunteluoikeus ja edelleenluovutusoikeus. Tällainen sopimusehto voi olla kohtuuton tai jopa mitätön. Tällaisissa tilanteissa kannattaa olla välittömästi yhteydessä liittoon. OAJ:n jäsenenä opettaja saa tukea ja apua luottamusmieheltä ja liiton lakimieheltä.

Kuvassa Ira Tanskanen-Hietanen


Ira Hietanen-Tanskanen
lakimies
Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Takaisin