8.12.2020

Opettaja oppimateriaalin tuottajana

Kuopion kaupungin lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormunen on tuottanut opetusmateriaalia läpi koko opettajauransa. Sormunen on ollut mukana useassa kymmenessä oppimateriaalihankkeessa. Muun muassa 2005−2010 hän on ollut mukana hankkeissa, joissa on tuotettu noin sata lukiokurssia Moodle-alustalle. Viime vuosina hän on tuottanut toisen asteen maksutonta oppimateriaalia. Kuopion koordinoimissa hankkeissa maksuttomia oppimateriaaleja on tuotettu jo 29 kappaletta.

Kuvassa on Jukka Sormunen ja tietokoneen näyttö

”Oppimateriaalin tuottaminen on ollut koko opettajauran intohimoni. Jo 1990-luvulla liikunnan- ja terveystiedon opettajana erilaisten ohjeiden ja materiaalipakettien tekeminen oli arkipäivää työssäni”, kertoo Sormunen. ”Myöhemmin 2000-luvulla opetusteknologian kehityttyä käyttäjäystävälliseksi alkoi laajamittaisempi opetusvideoiden tuottaminen. 2007 aloitimme urheilulukiossa tuottamaan urheiluleireillä ja kisamatkoilla oleville lukiolaisille oppituntitallenteita, ja se on pysynyt kestävänä ”tuotteena” aina näihin päiviin asti.”

Sormunen onkin varsin kokenut oppimateriaalin tuottajana ja digitaalisten opetusmenetelmien kehittäjä. Yleisimpänä hidasteena avointen digitaalisten materiaalien laajempaan käyttöön opetuksessa Sormunen näkee niin opettajien kuin oppijoidenkin kiinnittymisen vanhaan hyvään paperimateriaaliin.

Avoimet oppimateriaalit rikasteena

”Perinteisesti oppimateriaalin laatimista ei nähdä opettajien perustyönä, vaan sitä on opettaminen. Tämä ajatus on kuitenkin nyt viimeisten vuosien aikana jäänyt hieman taka-alalle”, Sormunen sanoo. ”Moni opettaja tuottaa tänä päivänä laajalti itselleen oppimateriaalia tai tallentaa itsestään oppituntivideoita auttaakseen rikastamaan olemassa olevaa perinteistä oppimateriaalia esimerkiksi niille, joilla on poissaoloja, oppimisvaikeuksia tai halua edetä nopeammin.”  

Sormunen näkee avoimet oppimateriaalit hyvänä rikasteena perusoppimateriaalin rinnalla. ”Kaikki materiaali hyödyttää niin oppijaa kuin opinlähteille opastajaa. Yhden oppimateriaalipaketin käyttäjiä on tänä päivinä hyvin harvassa. Opettajan perusoppimateriaalia rikastetaan aina hyvillä ajankohtaisilla teemoilla riippuen oppiaineesta”, kertoo Sormunen.

Tekijänoikeuskysymyksetkin ovat tulleet Sormuselle eteen vuosien aikana oppimateriaalia tuottaessa ja varsinkin alkuaikoina uusia digitaalisia opetusmenetelmiä innovoidessa ja kehittäessä.

”Opettajat ovat hyvin tarkkoja tekijänoikeuksista, kun on kyseessä oman oppimateriaalin tuottaminen. Tänä päivänä olemme pystyneet järjestämään lähes kaikissa oppimateriaalituotantoprosesseissa tekijänoikeudet kuntoon”, kertoo Sormunen.

Etäopetuksen stressitesti pakotti oppimaan uutta

Keväällä 2020 kaikissa oppilaitoksissa siirryttiin äkisti etäopetukseen. Sormusen mukaan Suomen koulutusjärjestelmä kesti hyvin tämän stressitestin, vaikkakin opetuksen laatu ja saavutettavuus vaihtelivatkin paljon eri alueilla ja kouluittain.

”Yksittäinen opettaja oli paljon vartijana ja monimuoto-opetuksen koko keinovalikoima oli varmasti käytössä. Vertaistuki ja erityisesti tutoropettajajärjestelmämme antoi tukea monelle opettajalle kotitoimistoon. Pakotettuna kaikki oppivat uusia asioita, mutta iloisinta on huomata, että monet ʼvastarannan kiisketʼ ovat omaksuneet normaaliopetukseen paluun jälkeenkin hyviä uusia ominaisuuksia digitaalisista työkaluista tai jopa ovat ottaneet kokonaan uusia oppimisalustoja haltuun.”

”Digiaskellus on alkanut kaikilla opettajilla Suomessa. Jotkut digiloikkivat ja osa jopa kolmiloikkasi,” kuvaa Sormunen viime kevään tilannetta. ”Tärkeintä ei ole nopea pääsy päämäärään vaan matka. Nyt jatkamme hyvin viitoitetulla tiellä ja edelleen kehitämme opettajien kyvykkyyttä etäopettaa, mutta myös tuottamaan itsenäisesti tai tiimeissä omaa oppimateriaalia.”

Pilotoimalla uusiin luparatkaisuihin

Sormunen ja Kuopion Klassikan urheilulukio pilotoivat 2000-luvun alussa digitaalisen käytön luparatkaisuja yhteistyössä Kopioston kanssa. Tästä ajasta Sormusella on erittäin hyviä muistoja ja kokemuksia.

”Yhteistyö Kopioston kanssa on ollut saumatonta ja joustavaa. Monesti myös haastavien tilanteiden edessä jopa hyvinkin nopeaa ja uutta kokeilevaa. Iso kiitos siitä Kopiostolle ja Juha Kallanrannalle”, kiittää Sormunen. ”Opetusalan tekijänoikeudet ovat kehittyneet huimaa vauhtia viimeisen kymmenen vuoden aikana, kiitos tekijänoikeusjärjestöjen myötävaikuttamisen.”

2000-luvun alussa tehdyn pilotin myötä Kopioston digitaalisen käytön luparatkaisut kehittyivät ja laajenivat kaikille kouluasteille. Luparatkaisuja on kehitetty kymmenen vuoden aikana ja nykyinen kopiointilupa koetaankin laajasti oppilaitoksissa hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi. Myös viime kevään laajan etäopetusjakson aikana lupa mahdollisti monimuotoisen etäopetuksen eri työkaluilla ja helpotti opettajia uuden edessä.

”Tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat mielestäni hyvin positiiviset ja nykyiset lupamenettelyt antavat opettajalle laajat mahdollisuudet olla oppimateriaalin tuottaja ja julkaisija itsenäisesti”, Sormunen arvioi.

Teksti: Kirsi Salmela

Kuva: Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy

Takaisin